Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Oskar Kokoschka a Praha

Do 28. 6. 2015 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, přístupná krásná a rozsáhlá výstava Oskar Kokoschka a Praha.

Tisková zpráva k výstavě:

Výstava představuje především díla Oskara Kokoschky z českých a zahraničních institucí i soukromých sbírek, vytvořená v letech 1934 – 1938 během jeho pobytu v Československu. Výstava vznikla ve spolupráci Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Národní galerie v Praze.

Oskar Kokoschka (1886 Pöchlarn – 1980 Montreux), jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století, přijel 25. září 1934 v doprovodu vídeňské ilustrátorky módních časopisů Edith Sachsl do Prahy. Čtyřletý pobyt v meziválečném Československu znamenal v mnoha ohledech významný obrat v jeho životě. Na rozdíl od některých umělců z Německa a Rakouska Kokoschka nebyl uprchlíkem před nacismem a jeho životní i pracovní možnosti se v mnohém lišily. Původně plánoval krátkou zastávku před cestou do Ruska a východní Asie, aby namaloval portrét Tomáše Garriguea Masaryka. V důsledku prezidentova zdravotního stavu a vývoje světové politické situace však setrval v Československu značně déle, což mělo nesporný vliv na jeho soukromý život i dílo.

Výstava a doprovodná publikace, které vznikly ve spolupráci s Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, upozorňují na kontakty s českými i německy hovořícími osobnostmi tehdejší kulturní scény v Československu a Kokoschkovu roli veřejně známého umělce, který v mnohém působil na místní autory. Jeho role pro antifašistickou emigraci v Československu nebyla v tomto rozsahu nikdy představena. Obdobně aktivity skupiny Oskar-Kokoschka-Bund a souvislosti s českou divadelní avantgardní scénou – Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Wericha nebo divadlem D Emila Františka Buriana – budou na výstavě zmíněny zcela poprvé.

Reprezentativní část Kokoschkova „pražského“ díla je vystavena v kontextu českého výtvarného umění, včetně jeho spolupráce s galerií Dr. Huga Feigla nebo Spolkem výtvarných umělců Mánes. Mezi zastoupenými autory jsou dále Friedrich Feigl, Bohdan Heřmanský, Willi Nowak, Karel Vogel, Vincenc Makovský, Emil Filla, František Janoušek, Josef Čapek, ale i umělci v československé emigraci John Heartfield, Theo Balden, Kurt Lade nebo Johannes Wüsten.

Komentované prohlídky a přednášky:
(začátek vždy v 16.00 hodin, není-li uvedeno jinak)

13. 6. 2015 / Kokoschka a Praha. Prohlídka s odborným lektorem.
28. 6. 2015 / Oskar Kokoschka a umělci-exulanté v předválečném Československu. Prohlídka s autorkou výstavy Bronislavou Rokytovou.

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad)
Doba trvání: cca 60 min.
Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

*Cena: zdarma k platné vstupence

Speciální akce:
(připravujeme)
12. ročník Pražské muzejní noci
13. 6. 2015 / 19.00–1.00 / zdarma vstup i program

STUDIO
Prostor pro děti i dospělé ve výstavě Oskar Kokoschka a Praha pro odpočinek, studium a vlastní tvorbu dospělých i dětí rozvíjející témata obsažená v tvorbě Oskara Kokoschky.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Buďme O.K.
Jak se lze dívat na okolní svět? Je možné zachytit prchavý okamžik? Pojďme se seznámit se speciálními optickými hračkami a nechat se jimi inspirovat k výtvarné hře. Podobně jako se Oskar Kokoschka nechal inspirovat při tvorbě svých obrazů.
Učivo: rozvoj zrakového vnímání (barevnost a iluze chvění), spontánní hra (za pomoci optických hraček)
Výstupy (dítě): vnímá rozmanitost barev a malířské gesto, uplatňuje spontánní hru v tvůrčích činnostech
Časová dotace: MŠ – 60 min., 1. st. ZŠ – 90 min.

Nabízíme programy, komentované prohlídky nebo prohlídky s výtvarnými etudami na míru. Informujte se o volných termínech a tématech v Lektorském oddělení.

Studijní materiály pro pedagogy a širokou veřejnost
Uvažujete-li o návštěvě výstavy se svou třídou, využijte k přípravě Studijní materiály. Představí vám výstavu Kokoschka a Praha a aktivity, které lze realizovat přímo na výstavě či před nebo po její návštěvě ve třídě. Studijní materiály budou k dispozici ke stáhnutí zdarma na http://www.ngprague.cz/studijni-materialy-1.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
Chcete si prohlédnout výstavu s výkladem lektora se svými přáteli? Objednejte si soukromou komentovanou prohlídku. Možné také v cizích jazycích (anglicky, francouzsky, německy). Informujte se o volných termínech na výše uvedených kontaktech.
Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) + vstupné na výstavu / Rezervace: dva týdny předem

Informace a rezervace: e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Změna programu vyhrazena.

Generální partner NG
Komerční banka

Mediální partneři NG
Česká televize, Český rozhlas, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, Prague Events Calendar, Anopress IT

www.facebook.com/NGvPraze

www.ngprague.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Oskar Kokoschka a Praha