Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy NUVOLARI

Do 23.9.2016 bude ve 2.patře Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7, přístupná zajímavá a rozsáhlá výstava NUVOLARI.

Tazio Nuvolari (1892-1953) patřil neodmyslitelně k nejvýznamnějším závodním jezdcům historie světového automobilismu. Památce tohoto velikána s nezaměnitelným charismatem věnuje nadační fond Eleutheria výstavu, která se uskuteční v Národním technickém muzeu v Praze ve spolupráci s nadačním fondem BAM Mantova v období od 1. 6. do 23. 9. 2016.

Výstava, jejímiž ideovými tvůrci jsou Francesco Augusto Razetto, Ottaviano Maria Razetto a Graziano Mangoni, představuje prostřednictvím více jak 300 fotografií a dobových artefaktů zcela odlišný pohled na tohoto velkého závodníka, který dosáhl v průběhu své více jak třicetileté závodní kariéry mnoha významných vítězství a úspěchů v historii motorového sportu. První část výstavy nazvaná „Nuvolari: závodní jezdec” představuje strmý start jeho kariéry na počátku 20. let minulého století na závodních motocyklech, na kterých dosáhl celkem 69 vítězství (stal se absolutním vítězem 36 závodů a 33 ve své kubatuře).
Ve 30. letech minulého století se jméno Nuvolari stává synonymem úspěchu, je označován jako legenda tehdejší doby, závodí na vozech Bugatti a Alfa Romeo závodních stájí Ferrari, Maserati a Auto Union.
Během své závodní kariéry automobilového jezdce dosáhl 92 vítězství (byl absolutním vítězem 55 závodů a 37 ve své kategorii), své umění potvrdil vítězstvím na Evropském šampionátu v roce 1932, dvakrát se umístil na 1. místě v celosvětovém žebříčku rychlostních závodů.
Dokument vypovídající o dráze závodního jezdce doplňuje druhá část výstavy věnovaná fotografii. Nuvolari se zde představuje v pozici amatérského, avšak velmi schopného fotografa, který má cit pro zachycení výjimečných okamžiků. V této části nazvané „Pohled Tazia” se představí více jak 100 záběrů ze soukromého života Tazia Nuvolariho odkrývající jeho niterné pocity a prožitky.
Výstavu doplňuje řada zcela výjimečných dobových artefaktů dokumentujících jeho soukromý život
i kariéru, které se představí vůbec poprvé v České republice. Bude zde k vidění závodní vůz Bugatti T35, identický s tím, který řídil Tazio Nuvolari v roce 1927 a který znamenal začátek jeho profesionální kariéry závodního automobilového jezdce, a dále pak motocykl Norton 500 m18, stejný jako ten, na kterém Nuvolari jezdil své první motocyklové závody na počátku 20. let minulého století, kukla a závodní výstroj, které Nuvolari oblékal při závodech. Návštěvníci výstavy budou moci spatřit také pohár Coppa Donington, který tento velký šampion vyhrál 22. října 1938 na anglickém okruhu na závodním voze Union D a některé původní dobové filmy, které jsou svědectvím sportovních utkání tohoto mantovského jezdce.
Touto výstavou nadační fond Eleutheria zahájí nový rok své činnosti věnovaný umění fotografie, který bude bohatý na události a to až do prosince letošního roku, který dozajista nenechá lhostejné milovníky tohoto sportu.

Záštitu této výstavě poskytli: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Provincie města Mantova, Město Mantova (Evropské hlavní město kultury pro rok 2016), Městská část Praha 1, Městská část Praha 7, Česko-italská obchodní a průmyslová komora a tento projekt vznikl též za podpory a díky spolupráci se stájí Tazio Nuvolari, Automobilovým klubem v Mantově a asociací AMAMS Tazio Nuvolari.

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila řada význačných osobností, mezi něž patří velvyslanec Italské republiky v Praze – J.E. Aldo Amati, generální ředitel Národního technického muzea v Praze, pan Karel Ksandr, prezident nadačního fondu Eleutheria pan Francesco Augusto Razetto, ředitel nadačního fondu Fondazione BAM pan Graziano Mangoni a ředitel Italského kulturního institutu v Praze pan Giovanni Sciola a další osobnosti českého a italského kulturního dění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy NUVOLARI