Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Kruhy na vodě

14. 9.-29. 1. / Galerie Kooperativy / Malba

Do 29. 1. 2023 bude v galerii Kooperativy, Pobřežní 21, Praha 8 (tram Karlínské náměstí, ale i od metra Florenc je to sem jen kousek) velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Kruhy na vodě.

Umělci na svých obrazech zachycují vodu v krajině z mnoha pohledů – střídání ročních období, voda a hra světel, voda a život kolem. Každá krajina má svá specifika, italská je považována za univerzální duchovní archetyp. Oproti tomu je česká krajina složitější. Mluví naším jazykem, často je divoká a nekultivovaná, někdy neprostupná. Zvláštním úkazem jsou tůně, slepá ramena a tišiny řek. Výstava Kruhy na vodě ukazuje, jak velkou estetickou i funkční roli voda v české i evropské krajině má. „Zdánlivý klid ale může velmi snadno cokoli narušit. To se pak projeví kruhy na vodní hladině. Kruhy jdou od středu, vlnění postupuje dál a dál. Kruhy na vodě jsou pohybem života. Voda v pohledu střídání ročních období. Voda a hra světel. Voda a život kolem. To vše zachycují umělci na svých obrazech. Symbolicky může každý z kruhů představovat novou generaci umělců, která vychází z minulých a stává se nezbytnou pro příchod generace budoucí,“ uvažuje Ivan Exner, kurátor výstavy. Na výstavě uvidíme romantickou krajinu Piepenhagena a Antonína Mánesa, Chittussiho nádherné krajiny z Francie i Čech, Chwalovy dramatické krajiny, Mařákovu Lesní tůni, slavný impresionistický obraz Na lavičce od Antonína Slavíčka, Krajiny Františka Kavána, Hudečkovo Koupání nebo velkolepý Okořský potok, Panuškův Rybník, Radimského francouzské a české vody, Lebedův Rybník Malý Dubovec, Kalvodovu zimu, Špálovu Otavu, Rabasův Potok v lese a ze současných umělců Exnerovu Ranní impresi nebo Bachové U Kokořína. To je jen malý výčet z více než 100 vystavených obrazů ze sbírky Kooperativy a od soukromých zapůjčitelů, které zachycují krajinu s vodní hladinou. Srdečně vás zveme do krajiny řek, tůní, rybníků i moří v Galerii Kooperativy, která je jednou z největších soukromých galerií v Praze. Nachází se v karlínské centrále pojišťovny, jejíž třetí patro bylo při výstavbě upraveno na veřejně přístupnou galerii. Galerie Kooperativy se stala přirozenou součástí nejen zaměstnanecké zóny, ale i veřejně přístupné části budovy s kavárnou Mezi řádky, určenou běžným návštěvníkům. Plynule se tak prolíná pracovní život s osobním a vzniká tím zajímavá symbióza, která vytváří nevšední atmosféru. Galerii každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků. Umělecká sbírka Kooperativy vznikla krátce po založení pojišťovny s cílem sbírat a vystavovat díla českých umělců. Už od založení je systematicky a odborně budována a zhodnocována pod vedením uměleckých poradců. Díky této péči vznikla rozsáhlá a kvalitní sbírka českého umění. V současnosti zahrnuje na 3 000 obrazů, kreseb, grafik, plastik i dalších uměleckých předmětů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Kruhy na vodě