Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Kamil Lhoták – Retrospektiva

6. 2.-22. 4. / Obecní dům / Malba

Do 22.4.2018 bude v Obecním domě, Náměstí republiky 5, Praha 1, ve 2.patře přístupná krásná a rozsáhlá výstava Kamil Lhoták – Retrospektiva.

Retro Gallery připravila dosud nejobsáhlejší retrospektivní výstavu maleb Kamila Lhotáka. Jsou na ní představena malířova díla v celé široké škále motivů a stylů. Projekt výstavy Kamila Lhotáka v Obecním domě volně navazuje na výstavu KL 38-65, obrazy Kamila Lhotáka 1938-1965, pořádanou na přelomu roku 2016 a 2017 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a na výstavu Sic Itur Ad Astra v Museu Kampa z roku 2015, velkoryse tak uzavře pomyslný triptych těchto výstav.

Kamil Lhoták (1912-1990), malíř balonů, moderní techniky, periferií a sportu ale také ilustrátor více než 400 knih pro dětské i dospělé byl umělcem samoukem. Jeho osobitý a dobře rozpoznatelný malířský rukopis bývá charakterizován jako pohled “okouzleného dítěte”, inspiroval se vzpomínkami na dětství, starými plakáty, obrázkovými časopisy a atlasy. Kamil Lhoták byl členem skupiny 42, v níž se setkával s Jiřím Kolářem, Janem Smetanou, Františkem Hudečkem, či Janem Kotíkem. Umělci této skupiny se svými náměty zaměřovali na každodenní život ve městě, život na periferii města. Malíř Lhoták byl ve své tvorbě velmi produktivní, nebylo dne, kdy by nedokončil alespoň jednu kresbu či plátno. Všechny své olejomalby pečlivě sepisoval do svého soupisu maleb, který zůstal dodnes dochován a pomáhá znalcům s identifikací děl.

Výstava v Litoměřicích přinesla několik střípků do mozaiky díla a života Kamila Lhotáka. Představila hned několik znovuobjevených děl, která od svého vzniku dosud nebyla vystavena. I nadále se však v malířském soupise Kamila Lhotáka nachází několik desítek obrazů, které známe pouze podle názvů a neexistuje k nim žádná obrazová dokumentace.

Osobnost Kamila Lhotáka, jako malíře i ilustrátora je divácky velmi dobře přijímána o čemž hovoří také mimořádně vysoká návštěvnost výstavy Sic Itur Ad Astra v Museu Kampa v roce 2015. Jsme přesvědčeni, že také nový projekt v Obecním domě má mimořádný návštěvnický potenciál. Retrospektiva v Obecním domě představuje ucelený přehled děl tohoto umělce od jeho nejrannějších prací z roku 1936 až k tvorbě ze závěru Lhotákova života. Bude vystaveno na 120 pláten, které se dnes nacházejí ve státních i soukromých sbírkách včetně několika jedinečných objevů, pláten, která budou od svého vzniku veřejnosti představena vůbec poprvé. Byla objevena převážně v zahraničních sbírkách (Švýcarsko, USA, Francie).

Kurátor MgA. Jakub Sluka z Retro Gallery k této výstavě připravuje rovněž výpravný katalog s reprodukcemi všech vystavených děl.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Kamil Lhoták – Retrospektiva