Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Joska Skalník: My tancovat nemusíme

14. 3.-4. 6. / DOX / Grafický design

Do 4.6.2018 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Joska Skalník: My tancovat nemusíme.

Joska Skalník (*1948), jeden ze spoluzakladatelů Jazzové sekce, od jejíhož vzniku uplynulo již téměř půl století, je bez nadsázky otcem snadné vizuální rozpoznatelnosti produkce této státem neřízené organizace. V letošním roce, kdy slaví významné životní jubileum, se Joska Skalník rozhodl tento segment své tvorby poprvé vystavit v reprezentativní šíři.

„Všechny vystavené artefakty vznikly po okupaci Československa „spřátelenými armádami Varšavské smlouvy“, tedy v době, kdy bylo zvykem držet hubu a krok. Joska patřil k malé hrstce těch, kteří hubu i krok držet odmítli, jinými slovy nedali se donutit tančit tak, jak kdosi píská,“ objasňuje jeden z kurátorů Karel Haloun název výstavy, jehož podrobné vysvětlení najdou návštěvníci přímo v expozici.

Jednoduchý grafický jazyk, který Joska Skalník zvolil pro „jednotný vizuální styl“ Jazzové sekce se vyznačoval sebe-vědomou čistotou, s níž uměl zúročit ohlasy samizdatové estetiky a těžit z limitované kvality tehdejšího tisku. Stejně přesvědčivě pracoval s poeticky surreálnými kolážemi a asamblážemi, odkazujícími k výtvarným strategiím angloamerických autorů hudebních tiskovin.

 

Byla to směs v místních poměrech novátorská a duchaplná. Stala se také základem estetického cítění klanu, kterému byl cizí diktát dobových masmédií a vkus jejich konzumentů. Pozice Josky Skalníka byla paradoxním způsobem výhodná. Na vkus zmíněných institucí ani jejich posluchačů nemusel brát ohled – kapely, pro které pracoval, pro ně stejně nehrály.

„Joska patří k těm, kteří ve svém věcném idealismu dokáží, když už na to přijde, tancovat po svém. Jako grafik – a jako neúnavný obhájce a zprostředkovatel přístupu veřejnosti k těžko dostupné hudbě, literatuře a umění – se nikdy moc neohlížel na konvence, neřídil se pravidly a nevěnoval pozornost proměnám vkusu. Jeho svérázné práce nelze snadno zařadit, a přesto svým způsobem vypovídají o čase, místě a okolnostech, ve kterých vznikaly,“ dodává druhý z kurátorů výstavy Pavel Büchler.

Joska Skalník se během posledních dvaceti let ke své práci grafického designéra příliš nehlásil. Obvykle ji ani nezařazoval do svých malířských bilančních přehlídek. V letošním roce, kdy slaví své 70. naro-zeniny, se rozhodl tento segment své práce vystavit v reprezentativní šíři, umožňující pochopit nejen její estetický kód, ale i smysl v pozapomenutém klimatu reálného socialismu.

Kurátoři výstavy: Pavel Büchler a Karel Haloun
Architekt: Petr Pištěk

Exponáty zapůjčili:
Jazzová sekce – Artforum
Archiv výtvarného umění
Knihovna Libri prohibiti
Moravská galerie v Brně
Divadlo Činoherní klub
Divadlo Husa na provázku
Originální video journal
archiv autora a soukromí sběratelé

29. 4. 2018/ 16 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Karlem Halounem a Joskou Skalníkem
24. 5. 2018/ 18 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Karlem Halounem a Joskou Skalníkem

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Joska Skalník: My tancovat nemusíme