Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Jiřího Sozanského: Amnézie

15. 10.-17. 1. / Obecní dům / Historie

Do 17.1.2020 bude v Obecním domě, Náměstí republiky 5, Praha 1, ve 2.patře přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a zneklidňující výstava projektu Jiřího Sozanského: Amnézie.

Projekt AMNÉZIE Jiřího Sozanského má ambici uměleckou formou připomenout osobnosti, které vedle uměleckých kvalit jejich díla zdobila i odvaha, se kterou se postavily dvěma totalitám 20.století – nacismu a komunismu. Vybrané osobnosti zastupují množinu těch, kteří sdíleli podobný úděl a osud – J. Čapek, E. Filla, M. Horáková, Z. Kalandra, J. Zahradníček, J. Zajíc, J. Palach, I. M. Jirous, J. Stránský, V. Havel.
Projekt připomíná 30. výročí sametové revoluce a s ním i to, že statečné postoje jsou cenné a potřebné v jakékoli době. Na projektu spolupracovali akademici z Univerzity Karlovy, Jan Wiendl, Jan Vojvodík, Libuše Heczková, Jiří Brabec, Petr Koura, historici z Vojenského historického ústavu, z ÚSTR Petr Blažek, publicisté Hana Benešová a Vlastimil Ježek, filosof Martin Palouš a další, kteří se podíleli na textech výpravné publikace, která bude na tiskové konferenci k dispozici. Spolu s publikací AMNÉZIE je vydávána publikace SYMPOSION, mapující projekty, které pořádající spolek realizoval za 27 let. Architekti výstavy jsou Josef Pleskot a Marek Jodas, který je také autorem vizuálu a grafické úpravy publikací.

 

J I Ř Í S O Z A N S K Ý
Narozen 27. června 1946 v Praze
1960–1963 vyučen zedníkem
1963–1967 pracuje v dělnických profesích
1967–1973 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze
(ateliér prof. Františka Jiroudka)
Od roku 1973 se věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím a environmentům, filmovým dokumentům

Od roku 1976 realizoval více než osmdesát samostatných výstav a účastnil se stovky kolektivních výstav a přehlídek doma i v zahraničí. Je členem spolku grafiků Hollar. Spolu s prof. Jiřím T.Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion, které realizuje projekty navazující na Sozanského neoficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého století.
Činnost Symposionu je zaměřena výhradně na nekomerční projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje několik desítek domácích i mezinárodních projektů – viz publikace SYMPOSION. Jiří Sozanský je svými díly zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.

„Jiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka. Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, kterého zajímá člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa.
Takové byly jeho akce v nacistické věznici v Terezíně, ve Valdicích, kde byli v 50. letech vězněni političtí vězni či projekty reflektujících válečné utrpení obyvatel v obleženém Sarajevu. Jiří Sozanský patří bez diskuze mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a
směřování naší civilizace.“
Jiří T. KotalíkFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Jiřího Sozanského: Amnézie