Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Jaroslav Róna: Architektony a stroje

16. 2.-12. 6. / DOX / Malba

Do 12. 6. 2022 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Jaroslava Róny: Architektony a stroje.

Výstava Jaroslava Róny v Centru současného umění DOX poprvé představuje dosud málo známou polohu umělcovy tvorby. V souboru plastik s názvem Architektony
a stroje ztvárňuje autor fantaskní architekturu archaickou, mytologickou, orwellovskou i futuristickou. 

Malíř a sochař Jaroslav Róna (*1957) je veřejnosti známý především monumentálními díly ve veřejném prostoru: pomníkem Franze Kafky či Červenou žirafou v Praze, jezdeckou sochou Jošta Lucemburského v Brně nebo Mytickou lodí v Bratislavě.

Ve stínu jeho malířské a monumentální sochařské tvorby až dosud zůstávala další klíčová součást jeho díla – nefigurativní skulptury v podobě modelů staveb, krajin a strojů, které vytváří kontinuálně od počátků své umělecké dráhy v polovině 80. let do současnosti. Sám umělec je nazývá architektony. Termín si vypůjčil od ruského malíře a teoretika umění Kazimira Maleviče, který tak označoval své suprematistické architektonické modely.

Výstava Architektony a stroje je vůbec první soubornou přehlídkou této linie tvorby Jaroslava Róny, která je na výstavě v Centru současného umění DOX představena téměř ve své úplnosti.

Přitažlivost architektonů vyplývá především z jejich dvojjediné povahy skulptury a modelu, a tedy ze způsobu, jakým aktivují divákovu imaginaci. Jako modely oscilují mezi minulostí
a budoucností: společně mohou odkazovat na dystopii i na vizionářskou utopii; mohou představovat archeologické modely dávno zaniklých a zapomenutých civilizací nebo konceptuální studie pro budoucnost. A mohou existovat i v jakési časové smyčce: jako archeologické vykopávky, které pro kohosi v minulosti ztvárňovaly cosi budoucího
,“ objasňuje kurátor výstavy Ladislav Kesner.

Za kompaktností formy architektonů, se skrývá složitý tvůrčí   a technologický proces. Na počátku 90 let začal Jaroslav Róna systematicky pracovat s nalezenými předměty ze dřeva, hliníku či bakelitu, později hlavně s dřevěnými, papírovými a polystyrenovými odřezky, výplněmi a obaly průmyslového zboží. Tento základ pak různým způsobem modifikuje — dotváří náznaky a doplňuje tvary — pomocí vosku. Takto připravený model pak putuje do dílny a slévárny umělcových spolupracovníků, kde je variantou starobylé metody „ztraceného vosku“ transformován v bronzový skulpturální objekt.

Uhrančivá krása nazelenalých a narudlých patin podivných předmětů, jež vypadají jako po tisíci letech vylovené ze dna moří. Jejich povrch pokrývají jemné reliéfy a kresby vyryté hrotem rydla. Můžeme pouze tušit, k čemu tyto schránky připomínající chrámy či památníky mohly sloužit, ale vidíme nádherné proporce a vztahy vybrušované jejich tvůrci k dokonalosti z generace na generaci. Staré čínské bronzy. Chtěl jsem se jejich kráse přiblížit s použitím nalezených a nepotřebných předmětů vyplavených oceánem současného průmyslového provozu,“ říká o architektonech sám autor, Jaroslav Róna.

K výstavě je vydána výpravná fotografická publikace, v níž fotograf Robert Portel s citem pro detail vtahuje čtenáře do umělcova magického světa. Graficky publikaci upravil Jan Havel. Kurátor výstavy a teoretik umění Ladislav Kesner zde odborným textem zasazuje u nás ojedinělou tvorbu Jaroslava Róny do kontextu současného světového umění: „Způsob, jímž se v Rónových architektonech propojuje poetika nalezených objektů s technologickou precizností, archaickými konotacemi skulpturální formy i mnohovrstevností asociací, z nich činí unikátní soubor i v kontextu současného mezinárodního sochařství“.

Kurátor: Prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Aktuální program k výstavě na www.dox.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Jaroslav Róna: Architektony a stroje