Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Ivan Bukovský – 70

Do 27.9.2020 bude v Královském letohrádku na Pražském hradě, Praha 1, v obou patrech, přístupná velmi zajímavá, emocionální a rozsáhlá výstava Ivan Bukovský – 70.

Výstava Ivan Bukovský – 70 není ohlédnutím, ale zprávou o malířově tvorbě od výchozího bodu po současnost. Pro vnímavé mladé oči je bohatá tvůrcovým poutem k mytologii, barokně monumentální výpovědí o podstatě individuálního bytí, sugestivně zachycenou barvou na plátně. Umění, které „má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním“, řečeno Bukovského slovy. V Královském letohrádku na Pražském hradě shlédnete dílo neústupného mladého muže, který maluje přes šedesát let.

Veřejnosti se dostává mimořádné příležitosti shlédnout tvorbu malíře ve výstavních prostorách, které divákovi dovolí Bukovského monumentální plátna vnímat a prožít naplno. Mimořádná je výstava také rekapitulací – vedle současné tvorby – starších prací; malíř totiž výstavou v Královském letohrádku završí oslavy svých sedmdesátin. Přestože se mnohá Bukovského plátna stala součástí veřejných a soukromých sbírek v Evropě, Spojených Státech, Izraeli nebo Jižní Korei, vystavená díla komplexně reprezentují malířovu tvorbu čítající několik dekád.

„Svébytná figurace Ivana Bukovského, vycházející z kritické reflexe soudobého světa a neméně z hlubokého porozumění zavazujícím uměleckým i mravním hodnotám kulturní tradice, je od sedmdesátých let dvacátého století nezaměnitelným jevem české výtvarné scény. Jeho dílo se vyznačuje výjimečným citem pro monumentální prostor, v němž kompoziční perspektiva a expresivní figurální gesto vytváří celistvou, až scénograficky koncipovanou arénu.“
(R. Drury). 

„Lze-li hodně souhrnně charakterizovat dílo Ivana Bukovského, aniž bychom upadli do zjednodušujících schémat, pak patrně nejpříhodnější je triáda figurace – monumentalita – narace. Figurace jako protipól abstraktivismu a především konceptualismu. Monumentalita jako způsob, jak umění vtisknout vážnost a naléhavost. Narace jako dějová rytmizace času.“
(M.Janata) 

Výstava „Ivan Bukovský – 70“ je završením série výstav, které proběhly k autorovým sedmdesátým narozeninám v loňském roce (v pražské Novoměstské radnici, příbramském Ernestinu a v Galerii na západní terase Bratislavského hradu), a proto je zcela příznačné, že skončí právě den před autorovými jednasedmdesátinami. Zatímco však předchozí výstavy ukazovaly jeho tvorbu z poslední několika let, tato je koncipována jako komplexní zpráva o malířově tvorbě, od studia na pražské Akademii až po současnost. Pro vnímavé mladé oči je bohatá tvůrcovým poutem k mytologii, barokně monumentální výpovědí o podstatě individuálního bytí, sugestivně zachycenou barvou na plátně. Umění, které „má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním“, řečeno Bukovského slovy. V Královském letohrádku na Pražském hradě shlédnete dílo neústupného mladého muže, který maluje přes šedesát let.

Ivan Bukovský (* 1949) byl žákem prof. Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze (1971-1976). Je členem SVU Mánes a skupiny Lipany a Orbis pictus: Evropa. Svými díly je zastoupen v předních veřejných sbírkách v Česku, včetně Národní galerie, a také ve veřejných i soukromých sbírkách v Polsku, Německu, Rusku, Itálii, Jižní Koreji, Izraeli a USA. Jeho tvorba byla oceněná řadou cen doma i v zahraničí. Vystavuje samostatně od roku 1976. Má na svém kontě 60 samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí.

Web:

www.ivanbukovsky.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/ivan.bukovsky

Instalace a architektura výstavy: Petr Svoboda, zakladatel a historicky jediný ředitel nedávno zrušené galerie v Mostě.

….

Všechny fotky z výstavy a TK: Petr (já se dostal až později na komentovanou prohlídku s autorem)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Ivan Bukovský – 70