Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Hollar dnes – 100 let Hollaru

12. 10.-20. 1. / Obecní dům / Grafický design

Do 20.1.2018 bude v Obecním domě, Náměstí republiky 5, Praha 1, ve 2.patře přístupná krásná a rozsáhlá výstava Hollar dnes – 100 let Hollaru. Všechny fotky z výstavy: Petr.

Výstava HOLLAR DNES je vyvrcholením oslav 100 let od založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Letošní „Rok grafiky“, který vyhlásil výbor Hollaru v čele s předsedou Pavlem Piekarem, představuje po celý rok 2017 na řadě výstav v České republice i v zahraničí (Itálie, Německo) jak tvorbu současných umělců SČUG Hollar, tak díla jejich předchůdců.

Ve výstavních sálech pražského Obecního domu se od 13. října 2017 do 20. ledna 2018 na reprezentativní přehlídce pod názvem HOLLAR DNES soustředily grafické listy prakticky všech současných členů Hollaru. Zachyceny jsou vedle sebe práce autorů několika generací: nejstarší vystavující oslavil letos devadesáté páté narozeniny, nejmladšímu je šestadvacet let. Střídají se tu klasické grafické postupy s digitálními tisky, s experimenty v různých kombinovaných technikách, od drobných formátů velikosti sotva deseti centimetrů, po rozměrné, až třímetrové tisky. V širokém a názorově i formálně různorodém bohatém přehledu má tak divák příležitost vnímat na jednom místě celou pestrou směsici současné, „dnešní“ podoby SČUG Hollar, seznámit se s aktuálními trendy volné grafické tvorby u nás, i zároveň v obrysech zachytit vývojové tendence, které se v umělecké grafice poslední dobou objevují.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar se svým názvem odkazuje k dílu a významu nejuznávanějšího českého barokního grafika a rytce – Václava Hollara (1607–1677), pražského rodáka, žijícího a tvořícího převážně v Německu, Holandsku a Anglii. Na počest tohoto mistra SČUG Hollar se po tiskové besedě uskuteční slavnostní uctění jeho památky u pamětní desky s bustou Václava Hollara, umístěné na jeho rodném domě v Soukenické ulici na Praze 1 – Novém Městě.

Zakladatelé Hollaru vybudovali grafice rovnocenné místo mezi ostatními druhy výtvarného umění a dnešním úkolem sdružení, jak říká jeho současný předseda, je tuto pozici nadále hájit, neboť dějiny umění nejsou jen souborem děl jednotlivců, nýbrž vytvářejí organické celky a systém, představující společné dědictví a společný cíl.

Význam stého jubilea Hollaru připomíná i Česká národní banka vydáním pamětní mince z dílny medailéra a sochaře Martina Daška, která bude představena v průběhu Tiskové konference. Česká pošta dává do oběhu poštovní známku, jejímž autorem je hollarista, grafik Jan Kavan.

K výstavě HOLLAR DNES vychází i obsáhlá stejnojmenná publikace v grafické úpravě Rostislava Vaňka, s úvodním slovem Pavla Piekara a zasvěcenou studií historičky umění Blanky Stehlíkové, která mapuje všechny důležité body v dění uvnitř i vně sdružení v průběhu let, počínaje založením Hollaru (15 zakladatelů žádost podalo 3. prosince 1917, stanovy byly úředně schváleny 20. ledna 1918), až po úsilí o znovuobnovení jeho činnosti v roce 1989. V pasáži o novodobé historii Hollaru na ni svými osobními vzpomínkami navazuje dlouholetý předseda sdružení, grafik Vladimír Suchánek, který mimo jiné zmiňuje i nepřehlédnutelný mnohaletý podíl prof. Františka Dvořáka na všech aktivitách Hollaru, za který byl tento významný historik umění po zásluze jmenován jeho čestným předsedou. Poslání Hollaru Suchánek shledává především ve výstavní činnosti, která seznamuje kulturní veřejnost s hodnotami grafiky současnosti i minulosti.

Publikace obsahuje barevné celostranné reprodukce grafik všech vystavujících členů Hollaru a soupis veškerých členů sdružení od jeho počátku do současnosti.

Vystavující autoři:

Altmann Jiří, Anderle Jiří, Antonová Alena, Axmann Mikoláš, Bauer Milan, Beneš Karel, Benešová Daniela, Beránek Libor, Bím Tomáš, Blaha Jan, Bláha Václav, Böhm Martin, Brázda Jiří, Brejcha Šimon, Budíková Jana, Bujárková Irena, Čápová Hana, Černá Kateřina, Čubová Helena, Demel Karel, Erazim Milan, Faktor Jindřich, Falušiová Lenka, Fiala Petr, Filippovová Marie, Hábl Patrik, Halberštát Eduard, Hampl Petr, Hašková Eva, Herel Petr, Hladík Jan, Hodonský František, Hoffmeisterová Xénia, Holoubek Jan, Honetschläger Jakub, Hora Pavel, Horálková Helena, Hraba Zbyněk, Hrubant Vojtěch, Hřivnáč Tomáš, Hubatková Jana, Ismail Said, Janáček Zbyněk, Janíček James, Janíčková Eva, Janůjová Jarmila, Jelen Oldřich, Jirků Boris, Kabátová-Táborská Zdena, Kahuda Klokočková Lenka, Kállay Dušan, Kaloč Robin, Kaska Vladislav, Kavan Jan, Khunová Anna, Kocman Bedřich, Kocman Jan, Komáček Marián, Kornatovský Jiří, Kovařík Jindřich, Králová Markéta, Křen Ivo, Kučerová Tereza, Kuklík Ladislav, Lastomírsky Ján, Laufrová Alena, Lesařová-Roubíčková Michaela, Lochmannová Tereza, Lomová Ivana, Lučanská Lucie, Malich Karel, Manojlín Martin, Matoušová Vlasta, Matsumoto Saki, Michálek Ondřej, Mikeska Jiří, Milka Eduard, Mulač Martin, Mikulka Alois, Mžyk Josef, Netušil Lubomír, Nikl Petr, Oberfalcer František, Odehnal Antonín, Otava Jan, Ovčáček Eduard, Ovčáčková Berenika, Pacovská Květa, Paleček Josef, Palečková Veronika, Piekar Pavel, Polcar Miloslav, Pošvic Miroslav, Přibyl Lubomír, Puchnarová Dana, Ranný Emanuel, Raškovová Lucie, Raudenský Martin, Rittstein Michael, Roučka Pavel, Růžičková Zuzana, Salajka Martin, Samek Jiří, Saska Josef, Sendlerová Eva, Severová Jaroslava, Sivko Pavel, Sládková Dominika, Sláma Miloš, Slíva Jiří, Smetana Tomáš, Smutný Dalibor, Sozanský Jiří, Stodolová Klára, Storchová Hana, Strouhal Zdeněk, Suchánek Vladimír, Suchý Jiří, Sukdolák Pavel, Svoboda Aleš, Synecká Naděžda, Šafránek Jan, Šalamoun Jiří, Šalamounová Barbara, Šechtlová Marie M., Šindelová Jana, Špaňhel Jakub, Šoltészová Milena, Štanclová Kamila, Štěpán Petr, Štěpaníková Lenka, Šuranská Hana, Tachezyová Andrea, Trnka Pavel, Tůma Lukáš, Vápenková Eva, Velíšek Martin, Vilhelmová Lenka, Vítečková Kateřina, Vlasáková Eva, Vojta Jan, Vojtová Lenka, Votavová Blanka, Vovsová Magdalena, Vychodilová Olga, Waageová Bohunka, Zeman Karel aj.

Sdružení českých umělců grafiků Hollar

www.hollar.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Hollar dnes – 100 let Hollaru