Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy fotografií „Továrna“

Pouze do soboty 15.9.2018 (kdy zde bude od 15:00 dernisáž) běží v prostoru Továrna – Dělnická 63, Praha 7 – Holešovice, špičková výstava industriálních fotografií „Továrna“.

Projekt „Továrna“ je nejen výstavou, ale současně i fotografickým happeningem plným hudby a besed s významnými českými i zahraničními osobnostmi současné fotografické scény mezi které patří Jindřich Štreit, Libuše Jarcovjáková, Antonín Kratochvíl, Sami Siva, Jiří Turek, Rober Vano, Michael Hanke, Fotograf bez talentu, Roman Vondrouš a další.

Projekt je součástí dlouhodobých akcí brněnské školy fotografie Photogenia založené v roce 2000. Tato škola jako jedna z mála v ČR nabízí dálkové studium fotografie pro zájemce z celé ČR a zahraničí. Během tohoto studia rozvíjí vizuální inteligenci studentů, otevírá jim nové obzory a pohledy na umění jako takové. Photogenia se snaží propagovat dobré jméno české tvůrčí fotografie, která má dobrý zvuk i v zahraničí. K tomu se snaží vést i své studenty. Zapojení do dlouhodobějších projektů dává frekventantům možnost setkávat se s významnými osobnostmi domácí i zahraniční scény, vystavovat své práce ve veřejném prostoru galerií a výstavních síní a porovnat tak svoje soubory s ostatními účastníky.

Konfrontace fotografií s diváky a kurátory je důležitou a zajímavou částí i této výstavy. Projekt Továrna je jedním z mnoha, které na škole vznikají. Je otevřený a vznikal několik let, a bude i nadále pro frekventanty školy pokračovat. Na jeho začátku Photogenia oslovila významného českého dokumentaristu a vynikajícího pedagoga, pana profesora Jindřich Štreita. Pod jeho vedením studenti navštívili desítky industriálních celků, od gigantických provozů až po malé dílničky připomínající provozovny první republiky. V každém z nich účastníci dílen analyzovali a objevovali prostor zcela vlastním způsobem a optikou. Účastníci projektu tak několik let nalézali souvislosti a hledali cesty k zachycení vnitřní vizuální podoby významu slova “továrna”. Každý z nich zvolil svoji cestu výsostně subjektivně. Projekt Továrna je tak výpovědí skupiny lidí, kteří nahlédli pod povrch slova, aby objevili obrazy. Obrazy poetické i znepokojivé, klidné i na hranici všedních úvah o významu slova “továrna“. V projektu jsou zastoupeni tito autoři a pedagogové.

Profesor Jindřich Štreit, ředitel školy Jan Sucharda. Frekventanti Bronislav Foller, Martina Janošová, Šárka Klímová, Martina Koubková, Jana Kozůbková, Klára Krátká, Filip Lang, Wlasta Laurenčíková, Tomáš Loukota, Ivana Nyitrayová, Lucie Pešáková, Lukáš Procházka, Jan Šebek, Ondřej Tichý, Miroslava Trusková, Vladislav Tvarůžek, Jakub Uher, Renata Vaculíková, Jan Vaculín, Jaroslava Vítková, Stanislav Zela, Milan Veselý, Radka Hoppová, Radovan Mikula a Tomáš Hlawiczka.

Program:

  • Úterý 11.9. 18:00 Libuše Jarcovjáková
  • Úterý 11.9. 20:30 Robert Vano
  • Středa 12.9. 18:00 Jiří Turek, jana Jabůrková
  • Čtvrtek 13.9. 18:00 Sami Siva
  • Čtvrtek 13.9. 19:30 Roman Vondrouš
  • Pátek 14.9. 18:00 Michael Hanke
  • Pátek 14.9. 19:30 Fotograf bez talentu
  • Sobota 15.9. 15:00 Dernisáž, part s projekcí Na tělo


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy fotografií „Továrna“