Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Česká divadelní fotografie 1859–2017

9. 5.-24. 6. / Obecní dům / Divadlo

Do 24.6.2018 bude v Obecním domě, Náměstí republiky 5, Praha 1, ve 2.patře přístupná krásná a rozsáhlá výstava Česká divadelní fotografie 1859–2017.

Příběh historie českého divadla od poloviny 19. století až po současnost pohledem objektivu fotografického aparátu nabízí od dnešního dne výstava Česká divadelní fotografie 1859–2017 ve výstavních sálech pražského Obecního domu. Zájemci o magický svět divadla i milovníci kouzla okamžiku zvěčněného stiskem spouště na fotografickou desku, filmový pás či do miliónů pixelů, mohou obdivovat historické i novodobé portréty hereckých hvězd stejně jako fotografie z inscenací renomovaných velkých i studiových scén napříč republikou. Expozice nabídne rovněž fascinující exkurze do zákulisí i neotřelé pohledy na architekturu divadelních budov. Autory snímků, které vznikly od poloviny 19.  století až po současnost, jsou legendy jako například František Drtikol, Miroslav Hák, Václav Chochola, Jaroslav Krejčí, Viktor Kronbauer nebo Bohdan Holomíček, či pocházejí ze slavného fotografického Ateliéru Langhans a mnoha dalších. Česká divadelní fotografie 1859–2017 se zaměřuje i na řadu dalších aspektů historie českého divadla a fotografie. To vše je k vidění v originální instalaci ve formě obřího historického fotoaparátu. „Výstava je vyvrcholením dlouholeté a intenzivní práce, které se Institut umění – Divadelní ústav v oblasti dokumentace divadelní fotografie věnuje,“ říká jeho ředitelka Pavla Petrová a dodává: „Musím poděkovat také našemu spolupořadateli Národnímu muzeu i řadě dalších institucí a soukromým sběratelům, bez nichž bychom takového rozsahu a kvality výstavy nemohli dosáhnout.“

Rozsáhlou sondou do dílny současných tvůrců, dokumentujících svět před i za pomyslnou či skutečnou oponou, je samostatná část, která představuje výsledky fotografické soutěže Přehlídka divadelní fotografie. Do soutěže se přihlásilo 121 tvůrců s 1 348 fotografiemi z let 2015–2017. V rámci slavnostní vernisáže byli oznámeni laureáti tří soutěžních kategorií: Profesionální (Inscenace a Portrét v roli) a Studentské (Volná tvorba s divadelní tematikou). Oceněnými fotografy na prvních pozicích jsou Jakub Hrab, Adéla Vosičková a Jiří Drbohlav, druhé ceny patří Viktorovi Kronbauerovi, Petrovi Neubertovi a Vladimírovi Ludvíkovi, pomyslný bronz získalo dílo Patrika Boreckého, Radovana Šťastného a Libora Galii a zvláštní Cenu CZECH PHOTO převzal Tomáš Lelek.

Výstava, která potrvá až do 24. června 2018, nabízí i bohatý doprovodný program. Například už tuto neděli se uskuteční první dílna pro děti, na níž si vyrobí svůj fotoaparát. I samotná prohlídka výstavy nabízí celou řadu tvůrčích činností pro malé návštěvníky. Pro profesionální fotografy se uskuteční několik odborných workshopů. Jsou připraveny komentované prohlídky i dílny pro seniory. Po dva víkendy zpestří návštěvníkům výstavu fotografický ateliér Vandy Hybnerové. U příležitosti výstavy vyšla i  stejnojmenná kniha.

Výstavní prostory jsou přístupné denně od 10.00 do 19.00 hod, ve dnech konání koncertů Pražského jara až do 20.00 hod. Více informací na www.divadelnifotografie.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/divadelnifotografie. Výstavu, která je součástí oslav 100. výročí založení Československa, pořádá Institut umění Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Národním muzeem. Kurátory jsou Anna Hejmová a Vojtěch Poláček.

Materiály z archivů IDU a Národního muzea i mnoha dalších paměťových institucí, ateliérů, archivů divadel i soukromých sbírek poskytují neobvykle rozsáhlý obraz historie nejen českého divadelnictví v širších souvislostech i přehled vývoje fotografie od daguerrotypie po současné technologie. Nejstarším dochovaným snímkem s divadelní tematikou je portrét herečky Mikulášského divadla Floriany Jaich z Ateliéru Schwestka pořízený roku 1859. Výstava nabízí celou řadu snímků i z dalších fotografických ateliérů v čele s Ateliérem Langhans, Ateliérem Hynek Fiedler nebo osobního archivu známého pražského antikváře Karla Zinka. Návštěvníci Obecního domu uvidí fotografie z inscenací Osvobozeného divadla a D 34, ale i propagační materiály z Divadla Vlasty Buriana. Mimořádné a umělecky plodné bylo také období šedesátých a sedmdesátých let minulého století (autoři Jaromír Svoboda, Josef Koudelka, Jaroslav Krejčí a další). Fotografie byla využívána také jako součást výtvarného řešení divadelní inscenace, jak dokládají například fotografie z inscenací scénografa Josefa Svobody pro světově proslulou Laternu magiku.

Středem zájmu pořadatelů výstavy je i dokumentace divadelní architektury. Díky historickým fotografiím se zachovala podoba divadelních budov, které již nestojí nebo prošly zásadní proměnou. Výstava nás zavede rovněž do hereckých šaten, ředitelských kanceláří, za jevištní technikou počátku minulého století, i do soukromí herců a režisérů. Fotografování v zákulisí bylo doménou například Václava Chocholy nebo Karla Drbohlava.

Fotografie vždy hrála významnou úlohu v propagaci divadel. Výstava nabídne historické i současné plakáty, programy a další reklamní materiály například Národního divadla v Praze, Osvobozeného divadla, Divadla za branou, Činoherního klubu, Švandova divadla či Divadla Husa na provázku. V roce 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků nemůže chybět dokumentace spoluúčasti divadelníků na zlomových momentech novodobých českých a československých dějin. Několik set fotografií s divadelní tematikou doplní i expozice vývoje fotografických aparátů a fotografické techniky.

Soutěžní Přehlídka divadelní fotografie probíhá v České republice poprvé. Jejím cílem je prostřednictvím oceněných a dalších vybraných fotografií „podat zprávu“ (použijeme-li termín Jaroslava Krejčího) o současném divadle v České republice a o současné divadelně-fotografické tvorbě. Pro výstavu v Obecním domě vybrala odborná pětičlenná porota, reprezentující různé profese umělecké teorie i praxe spjaté s divadlem (předseda fotograf Josef Ptáček, teatroložka Anna Hejmová, scénografka a režisérka Kamila Polívková, fotograf Jaroslav Prokop a teatrolog Ondřej Svoboda) téměř 150 nejlepších fotografií od čtyřiceti tvůrců, včetně již jmenovaných vítězů. „Skutečné divadelní fotografie nejsou jen obrázky do programu či faktické zachycení reality. Opravdová tvůrčí práce je hlavně nositelkou emocí, atmosféry, tajemna a vůbec všeho, co je slovy jen těžko popsatelné. Divadlo je v první řadě věcí vztahů a fotograf má právo i povinnost je rozkrývat a podle svého interpretovat,” říká předseda poroty, přední český divadelní fotograf Josef Ptáček.

Kromě unikátního pohledu na české divadlo objektivem fotografů jednoho a půl století nabídne výstava také rozsáhlý doprovodný program. Děti se mohou o víkendech zúčastnit celé řady kreativních dílen, ale ani při prohlídce výstavy se nebudou nudit. Každý den je pro ně připraven fotokoutek, ve kterém se mohou vyfotit jako v historickém fotoateliéru. Dále si na malé divadelní scéně mohou vyzkoušet ovládání světel i pohyb točny a na animační dílně si vyrobit vlastní animovaný film na téma Prodané nevěsty. S divadelní fotografií je blíže seznámí i připravené pracovní listy. Na své si přijdou profesionální i amatérští fotografové, pro které jsou připraveny workshopy divadelní a taneční fotografie s Viktorem Kronbauerem nebo Vojtěchem Brtnickým. V rámci partnerského festivalu FotoŠkoda Fest proběhne seminář k problematice divadelní fotografie s Josefem Ptáčkem. V rámci výstavy se uskuteční i několik komentovaných prohlídek s kurátory a fotografické dílny pro seniory.

IDU vydává na základě dlouholetého výzkumu paralelně s výstavou i odbornou stejnojmennou publikaci mapující fenomén české divadelní fotografie, jejímiž autory jsou Martin Bernátek, Anna Hejmová a Martina Novozámská. Kniha Česká divadelní fotografie vychází v české a anglické jazykové verzi a věnuje se, podobně jako výstava, historii fotografování divadla na území českého státu od prvních snímků v polovině 19. století až do současnosti. Závěr je věnován změnám, které přinesla digitální fotografie a nástup internetu. Kniha obsahuje více než tři stovky kvalitních reprodukcí, zachycujících přední česká divadla a divadelníky. Čtenáři se mohou seznámit např. se snímky z Národního divadla, Osvobozeného divadla, Divadla D 34, Divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla za Branou, Divadla Husa na provázku a mnoha dalších.  Cena monografie je 770,- Kč a lze ji zakoupit na www.prospero.divadlo.cz.

Výstavu připravil IDU ve spolupráci s Národním muzeem pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída a primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové. Výstava byla zařazena mezi oficiální aktivity připomínek a oslav významných výročí roku 2018.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Česká divadelní fotografie 1859–2017