Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950

Do 17.3.2019 bude v Paláci Kinských Národní Galerie, Staroměstské náměstí 12, Praha 1, přístupná krásná a rozsáhlá výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950.

Národní galerie Praha připravila ve spolupráci Musée départemental breton výstavu, jež vzdává hold česko-francouzským uměleckým vztahům. V paláci Kinských se tak potkávají přední čeští výtvarníci 20. století se svými francouzskými protějšky, v čele s Paulem Gauguinem.

„Drsná krajina francouzské Bretaně odjakživa přitahovala umělce a na přelomu 19. a 20. století se díky tzv. pontavenské škole, pojmenované dle městečka Pont-Aven, stala významným uměleckým centrem moderního umění. Do nejzápadnější části Francie se sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby a inspirovali se tvorbou francouzských autorů, jako byli Paul Gauguin, Émile Bernard nebo Paul Sérusier,“ uvádí kurátorka výstavy Anna Pravdová.

Pravidelně do Bretaně jezdili i umělci českého původu, někteří z nich se tam dokonce i na čas usadili. Výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 mapuje tamější českou působnost v tomto období. Návštěvník paláce Kinských tak zjistí, jakým způsobem umělci, jako Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Josef Čapek, František Kupka, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen, Jan Křížek, zachycovali krajinu či tradiční bretonské motivy a jaký vliv měla na jejich tvorbu zmíněná pontavenská škola.

„Zájem o Bretaň byl mezi českými malíři tak velký, že vedle Paříže patřila k jejich nejčastějším destinacím. Jezdili tam po stopách svých slavných předchůdců, na místě je ale inspirovala především příroda a místní zvyky,“ popisuje Anna Pravdová.

Jak napovídá její název, výstava představí i jedno z nejvýznamnějších děl ze sbírky Národní galerie – malbu Bonjour, Monsieur Gauguin Paula Gauguina. Ten vznikl v bretaňské vesničce La Pouldu, kam se Gauguin přesunul z Pont-Avenu, který mu kvůli rostoucímu zájmu malířů a turistů připadal příliš již rušný.

„Dílo je parafrází obrazu Bonjour, Monsieur Courbet, který viděl Gauguin při společné návštěvě muzea s Vincentem van Goghem – oba je nesmírně zaujal. Na rozdíl od Courbeta Gauguin zobrazuje sám sebe čelem k divákovi a rovného kolemjdoucí bretaňské venkovance. Gauguin byl uměleckým outsiderem, který si cenil prostých lidí a života mimo umělecká centra a obchod s uměním,“ dodává Kristýna Hochmuth z kurátorské dvojice výstavy.

Stejnojmenná publikace k výstavě byla oceněna třetím místem jako nejkrásnější kniha o výtvarném umění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950