Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Big Bang Data

6. 4.-14. 8. / DOX / Aktivistické umění

Do 14.8.2017 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi rozsáhlá a zajímavá výstava Big Bang Data.

Jak informační exploze mění náš svět? Co jsou „big data“ a proč se týkají i běžných uživatelů? Přijďte se podívat na celosvětově úspěšnou výstavu BIG BANG DATA v DOXu (7. dubna – 14. srpna), která klade otázky dnešní informační společnosti.

 

Centrum současného umění DOX připravilo ve spolupráci s CCCB – Centrem pro současnou kulturu v Barceloně rozsáhlou multimediální výstavu, která představuje, jak naši dobu a společnost radikálním způsobem mění vytváření, zpracovávání a interpretace tzv. Velkých dat. Projekt BIG BANG DATA zkoumá dopady datafikace světa, procesu stejně významného pro 21.století, jako byla elektrifikace pro 19. století. Představena jsou díla bezmála tří desítek umělců a projektů z celého světa, nechybí ani české projekty.
Co jsou to vlastně „Velká data“? Jedním z klíčových rysů naší doby je vytváření obrovských objemů dat. Zatímco cena za ukládání digitálních informací během posledních 15 let dramaticky klesla, počet elektronických zařízení, která shromažďují, vytvářejí a posílají data, se exponenciálně zvýšil.
Data generujeme všichni – zanechávají je za sebou naše mobilní telefony, senzory, sociální sítě, digitální fotografie a video, platební převody či signál GPS. Ještě před deseti lety byla většina vyprodukovaných dat výsledkem vědeckého či administrativního snažení, dnes je naopak hlavním činitelem informační exploze každodenní aktivita milionů občanů zanechávajících za sebou digitální stopu.
S informační explozí se objevují nové způsoby řešení problémů a vyvstávají otázky, které mění zaběhnuté vědecké postupy, způsob vytváření hodnoty v ekonomice či vedení politiky i společnosti. Snazší vytváření a uchovávání obrovských objemů dat umožňuje vyčíst z nich vzorce událostí, chování, spotřeby nebo volby. Nové metody zjišťují naše kolektivní preference, ať už ohledně zakoupení určitého výrobku či vyjádření politického názoru. Internetové sociální platformy budují mimořádně detailní profily preferencí uživatelů, čímž z nich vytvářejí produkt a podporují tak růst nových ekonomických odvětví.
„Data, vytvářená sítěmi senzorů všude kolem nás, průmyslovými technologiemi i jednotlivci, jsou dnes považována za otevřenou příležitost i mocný nástroj. Mohou být klíčovým prvkem pro rozvoj participativnější demokracie a efektivnější státní správy. Mohou se však zároveň stát prostředkem k vytvoření bezprecedentního systému hromadného dohledu,“ vysvětluje kurátorka Olga Subirós.
Kurátoři Olga Subirós a José Luis de Vicente ve výstavě připravené institucí CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) ve spolupráci s
Fundación Telefónica a Centrem DOX zkoumají fenomén Velkých dat prostřednictvím více než 30 děl a projektů umělců a výzkumných pracovníků z celého světa.
Například monumentální instalace Erika Kesselse tvořená statisíci vytištěných fotografií odkazuje k lavině snímků nahraných na síť pro sdílení fotografií Flickr v průběhu 24 hodin. Kniha s názvem Kde jsem to jen do p***le byl? Jamese Bridla mapuje autorův pohyb v průběhu 11 měsíců na základě dat z jeho iPhonu, která byla ovšem shromážděna bez jeho vědomí. Instalace Davida Bowena zachycuje prostřednictvím přenosu dat v reálném čase pohyb vodní hladiny, intenzity a pohybu mořských vln u západní Havaje. Tyto a další projekty jsou ve výstavě doplněny videorozhovory s odborníky a výzkumnými pracovníky, kteří objasňují potenciál i skryté hrozby dnešní datafikace světa.
Výstava BIG BANG DATA měla premiéru v roce 2014 v Barceloně a následně putovala jako otevřený koncept do výstavních institucí v Madridu, Buenos
Aires, Londýně, Limě, Singapuru a Santiagu de Chile. V každé z institucí byla výstava představena v jiné podobě a doplněna o lokální kontext.
Také expozice v Centru DOX představuje několik lokálních projektů. Projekt londýnské umělecké dvojice TEKJA, která pracuje především s vizualizací dat, vznikl ve spolupráci s Centrem DOX speciálně pro pražskou výstavu. Na základě tzv. analýzy sentimentu zachycuje živou sociální mapu Prahy: mapa v reálném čase zobrazuje použité emotikony a klíčová slova z veřejně dostupných dat uživatelů sociálních sítí a zobrazuje tak, jaké emoce v daných částech Prahy lidé prožívají.
Uvedení projektu BIG BANG DATA je první a jedinou příležitostí zhlédnout tuto monumentální výstavu ve střední Evropě. Další uvedení v Evropě se zatím neplánuje. Po skončení v Centru DOX výstavní projekt přebírá Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA.

Více informací o doprovodném programu sledujte na http://bit.ly/bigbangdatadox a v příspěvcích události (odkaz níže).

Kurátoři: Olga Subirós, José Luis de Vicente

Výstavu organizuje Centrum DOX, Centrum pro současnou kulturu v Barceloně – CCCB a Nadace Telefonica.

Umělci a projekty:
Horst Ademeit, Timo Arnall, Christopher Baker, David Bowen, James Bridle, Paolo Cirio, Brendan Dawes, FabLab BCN, Gemma Galdón, Ingo Günther, Jonathan Harris, Erik Kessels, Aaron Koblin, Manuel Lima, Georgia Lupi & Stefanie Posavec, Mapa kriminality, Jonathan Minard, Na ovoce, Near Future Laboratory, Florence Ninghtingale, Safecast, Max Schrems, John Snow, Michal Šimonfy, Tam venku, Tekja, TeleGeography, The Public Laboratory, UmbrelliumFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Big Bang Data