Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Alberto Giacometti

Do 1.12.2019 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, v 5.patře přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Alberto Giacometti.

Národní galerie Praha představuje vůbec poprvé českým návštěvníkům dílo jednoho z nejvýznamnějších, nejvlivnějších a zároveň nejoblíbenějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966).

Rozsáhlá retrospektivní výstava mapuje vývoj Giacomettiho umělecké tvorby napříč pěti desetiletími. Sleduje její zrání od let umělcova dospívání ve švýcarské Stampě přes avantgardní experimenty v meziválečné Paříži až po její vyvrcholení v jedinečném zobrazování lidského těla, jímž se umělec proslavil nejvíce. Působivé existenciálně naléhavé protáhlé postavy, které Giacometti vytvářel po druhé světové válce, reflektují autorův cit pro křehkost a zranitelnost lidské bytosti.

„Díky spolupráci s pařížskou nadací Fondation Giacometti, která spravuje pozůstalost Annette a Alberta Giacomettiho, můžeme našim návštěvníkům představit více než sto sochařských děl včetně vzácných originálů ze sádry. K vidění jsou i Giacomettiho klíčové malby a kresby dokládající celou šíři jeho technických dovedností a tematického záběru,“ říká Julia Bailey, kurátorka výstavy ze Sbírky moderního a současného umění NGP.

Ve Veletržním paláci jsou vystavena Giacomettiho díla jako Kráčející muž, Stojící žena nebo Ženy z Benátek, jež zaujaly publikum na slavném italském bienále v roce 1956, ale i další ikonická díla, jako jsou Žena-lžíce, Žena s vozem, Nos i vzácné drobné plastiky, intimní portréty členů umělcovy rodiny a přátel, kteří po celý život představovali Giacomettiho oblíbené modely.

Giacometti, jehož Jean-Paul Sartre označil za jednoho z nejdůležitějších existencionalistických umělců, odmítal tvořit realisticky, protože mezi uměním a skutečností vnímal příliš velkou propast. „Originalita Giacomettiho díla spočívá v tom, že se nachází na samém kraji této propasti. Jeho dřívější zápolení se zobrazením se mu stalo vlastním do té míry, až se stalo hybnou silou jeho tvorby,“ uvádí Catherine Grenier, kurátorka Fondation Giacometti, prezidentka Giacomettiho Institutu a spolukurátorka výstavy.

K výstavě je rovněž připraven bohatý doprovodný program a vychází k ní knižní průvodce.

Fondation Giacometti, Paříž, založená v prosinci 2003, je soukromá instituce, oficiálně registrovaná jako nezisková organizace. Jejím posláním je ochrana, šíření a propagace díla Alberta Giacomettiho. Nadace, coby jediný dědic Annette Giacometti, vdovy po umělci, vlastní největší sbírku děl Albarta Giacomettiho na světě. Sbírka čítá na 350 soch, 90 obrazů, 2000 kreseb a stejný počet grafik. Nadace má za úkol svou kolekci spravovat, restaurovat a rozšiřovat. K dispozici má taktéž pozoruhodné archivní fondy fotografií, dokumentů a korespondence umělce.

V čele Nadace stojí Catherine Grenier.

Poslání Nadace

Fondation Giacometti se věnuje ochraně a propagaci svých sbírek (kreseb, maleb, grafik, sádrových a bronzových plastik) a usiluje o propagaci a zviditelňování díla Alberta Giacomettiho v mezinárodním kontextu. Mezi její aktivity patří: veřejná prezentace díla Alberta Giacomettiho formou organizování monografických a tematických výstav ve francouzských a zahraničních muzeích, vedení katalogu umělcových děl s ověřenou pravostí, organizování různých kulturních akcích a účast na nich, publikování a účast na publikování výzkumů Giacomettiho tvorby. Nadace svolává komisi, která ověřuje provost umělcových děl a zodpovídá za ochranu jeho díla ve Francii i v zahraničí.

 

INSTITUT GIACOMETTI

Institut Giacometti, Paříž se veřejnosti otevřel v červnu roku 2018. Tato inovativní instituce se ve svém stálém působišti zaměřuje na výstavy a výzkum v oblasti dějin umění a pedagogiky. V čele institutu stojí Catherine Grenier, od roku 2014 ředitelka Nadace Giacometti. Ambicí institutu je podněcovat nové pohledy na umělcovo dílo a období, ve kterém tvořil.

Stálá expozice: Ateliér Alberta Giacomettiho

Rekonstruovaný ateliér uvádí diváka do intimního světa umělcova kreativního procesu. Ve věrně reprodukovaném prostředí ateliéru si návštěvník může prohlédnout šedesát původních uměleckých děl, nábytek a stěny vymalované Albertem Giacomettim.

 Fondation Giacometti
Fondation Giacometti
Institut Giacometti

Národní galerie Praha
ngprague #ngpragueFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Alberto Giacometti