Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy 200 let poštovní schránky

10. 10.-18. 3. / Poštovní muzeum / Design

Do 18.3.2018 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná velká a velmi zajímavá výstava 200 let poštovní schránky.

V letošním roce uplynulo 200 let od zavedení poštovních schránek v českých zemích. A právě toto významné výročí si Poštovní muzeum připomíná rozsáhlou výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek v jejich dvousetleté historii.

Návštěvníci tak mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Expozice zaujme i dětské návštěvníky, pro které jsou připraveny interaktivní herní prvky a stručný průvodce historií poštovních schránek pro děti.

Poštovní schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. V návaznosti na to bylo nařízeno, aby u každého poštovního úřadu byla od 1. června téhož roku umístěna alespoň jedna schránka. U přepážky se měly nadále podávat pouze zásilky do ciziny, listovní psaní, za něž odesílatel dobrovolně zaplatil poštovné a také dopisy zasílané veřejným úřadům či soukromým osobám osvobozeným od poštovních poplatků. Zavedení schránek bylo výhodné jak pro poštovní správu (odpadlo přijímání každého dopisu zvlášť), tak pro zákazníky (nemuseli čekat u přepážky). Přesto vznikala častá nedorozumění, protože někteří odesílatelé vhazovali do poštovních schránek i dopisy, za něž měli zaplatit poplatek při podání. Těžkosti spojené se zaváděním poštovních schránek dokonce způsobily, že poštovní správa uvažovala koncem 20. let 19. století o jejich odstranění. Výnos všeobecné dvorské komory z 18. února 1830 naštěstí ponechal schránky v užívání, i když k jejich většímu rozšíření došlo až po zavedení poštovních známek 1. června 1850.

Doprovodné akce

 • 14. 10. 2017 9-15 hodin – Příležitostná poštovní přepážka
  Používání příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice k výstavě
 • 17. 11. 2017 10-17 hodin – Klíče ke schránkám
  Výtvarná dílna pro děti všeho věku
 • 9. 12. 2017 10-17 hodin – Vánoční (d)opisování
  Výtvarná dílna pro děti i rodiče s vánoční tématikou
 • 16. 1. 2018 15-16,30 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy
  Výstavou provede kurátor výstavy PhDr. Jan Kramář
 • 23. 1. 2018 17 hodin – Poštovní schránky ve světě
  Povídání s Evženem Janouškem, autorem fotografií poštovních schránek
 • 2. 2. 2018 10-17 hodin – Prázdninové výtvarné dílny
  Pololetní prázdninový program pro děti

Více informací
www.postovnimuzeum.cz            www.facebook.com/PostovnimuzeumFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy 200 let poštovní schránky