Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké skupinové výstavy SPOJE

10. 2.-10. 4. / SmetanaQ / Malba

Do 10. 4. 2022 bude ve 3.patře centra umění a designu SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá skupinová výstava SPOJE.

Vystavena jsou díla těchto umělců:

Jiří Černický
Bedřich Dlouhý
Čestmír Kafka
Krištof Kintera
Adéla Matasová
Karel Nepraš
Petr Veselý

V umění vznikají nejrůznější typy spojů, ať už technických nebo myšlenkových. Dochází k prolínání různých časů a světů, někdy jen zdánlivě nespojitelných. Vznikají tak nové souvislosti, které by nás nenapadly a kterými umělci obohacují naše vnímání skutečnosti. Spoje mohou být přirozené nebo také nečekané či dokonce absurdní. V tvorbě dochází i k prostupování rozmanitých tvůrčích oblastí, výtvarného projevu se zvukem, poezie s koláží, přírodních věd nebo technických experimentů s vizuálním
vyjádřením.

Samozřejmě nejde o úplně nové téma, dalo by se rozšířit hluboko do historie a pojmout různými způsoby. Vždy ovšem záleží na situaci ve společnosti, na vývoji výrazových a technických prostředků, na vlivu filozofie, sociologie, psychologie či matematiky, fyziky a dalších přírodních věd na umělecký projev. Podnětem k projektu byla tvorba Jiřího Černického a Krištofa Kintery, kteří se zabývali tématem spojení a přistupovali k němu originálním způsobem, v němž lehkou nadsázku kombinovali s užitím současných technických prostředků. Na základě odlišných zkušeností se tímto tématem zabývali i umělci předešlých generací. Někteří z nich užívali či dosud užívají spoje v přeneseném významu. Karel Nepraš objevil ve svých objektech či instalacích až nevyčerpatelné výrazové možnosti instalačních materiálů. Prostě využil předměty každodenní potřeby ke své tvorbě, v níž k tehdejší situaci přistupoval s jemnou ironií i smyslem pro drsný černý humor. Bedřich Dlouhý rozvíjí naši představivost tím, že kombinuje různé způsoby výtvarného sdělení, takže vzniká pestrý a bohatý pohled na svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. Spojuje dokonalou klasickou malbu se začleněním nejrůznějších prvků převzatých ze skutečnosti, které vycházejí ze současného životního stylu a spolu s klasickými výtvarnými prostředky upřímně a přesvědčivě zaznamenávají a charakterizují svou dobu se všemi jejími protiklady. Čestmír Kafka spojoval odlišné nalezené prvky a vypovídal tak o charakteru všední skutečnosti. Adéla Matasová propojuje technické principy s estetickým vyjádřením a zrcadlí ve svých objektech okolní prostředí včetně diváků. Petr Veselý nechává prostoupit vnější prostor s vnitřním a prvky každodenního života s uměleckým projevem. Tímto výběrem se ovšem nevyčerpávají všechny možnosti tématu, ale aspoň se otevírají či naznačují jeho rozmanité cesty.

kurátoři
Irena Velková
Jiří Machalický
Petr NovotnýFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké skupinové výstavy SPOJE