Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž vánoční výstavy – Jak se co dělávalo – 2021

Do 3. 1. 2022 bude v podzemních prostorách (lapidáriu) Betlémské kaple, vstup Betlémské náměstí 5a, Praha 1, přístupná tradiční Vánoční výstava – Jak se co dělávalo – 2021.

Otvírací doba: denně 9.00 – 18.00 hod.

Otvírací doba – výjimky 24.12. a  31.12.2021: 9:00 – 14:00

Otvírací doba – výjimky 25.12.2021 a 1.1. 2022: 13:00 – 18:00

Touto výstavou bychom rádi vyhověli těm návštěvníkům, kteří na naše výstavy chodí obdivovat různá stará řemesla nebo ukázky toho, jak si dříve bez mechanizace a počítačů lidé připravovali pro nás skoro až exotické pokrmy a zhotovovali nástroje, o nichž mladší generace někdy ani netuší, k čemu vůbec mohly sloužit.

Účastníci a pořadatelé na výstavě různými způsoby předvádí tato řemesla a činnosti:

 • Příprava tvarohu, másla, sýra, mletí obilí, sušení ovoce, hub a bylinek
 • Pečení chleba
 • Předení na kolovratu, tkaní na stavu apod.
 • Vyšívání a výroba krajek
 • Draní peří
 • Výroba provazů, sítí, rohožek, košťat, kartáčů, smetáčků apod.
 • Hrnčířství
 • Drátenictví
 • Výroba košíků z proutí, orobince a borových loubků
 • Opracování dřeva – řezbářství, soustružení, bednářství, truhlářství, výroba šindelů apod.
 • Výroba svíček a mýdla
 • Plstění
 • Výroba hraček
 • Tvorba skleněných ozdob a figurek nad kahanem apod.
 • Rozdělávání ohně
 • Měření času

K ukázkám a k předvádění přizveme osvědčené tvůrce a výrobce, kteří se těmito starými technikami stále zabývají.  To vše bude směřovat k tomu, abychom opět připravili pro návštěvníky  prostor s atmosférou klasických českých lidových Vánoc. Vystavíme  stovky originálních betlémů vyrobených různými  technikami a z mnoha odlišných materiálů. Jako kulisa jim budou sloužit živé vánoční stromečky, které nazdobíme tradičními vánočními ozdobami především z přírodních materiálů, zvykoslovné předměty a adventní a vánoční lidové zvyky.

    Na výstavě se bude opět nacházet malé pódium, na kterém bude ponechán prostor pro hudební vystoupení se zaměřením na koledy, vánoční písně a vánoční hry. Nezapomeneme ani na děti. Na výstavě naleznou „kostkoviště“, mlýnské kolo, hodinky z vodotryskem a další vánoční překvapení, která jim zpestří pobyt na výstavě.

    Různí tvůrci budou mít možnost na výstavě předvést šikovnost svých rukou.

Každý rok připravujeme okruhy otázek, které nutí návštěvníky k podrobnější a pozornější prohlídce výstavy. I v tomto roce poskytneme tento způsob zábavného a interaktivního vzdělávání, a to zejména školním kolektivům a rodinám s dětmi.

     Na výstavě proběhne několik setkání krajkářek a řezbářů, kteří se na ni sjíždějí z celé republiky i Slovenska.  Tradice těchto setkávání na naší výstavě vznikla již v roce 2000.

    Věříme, že se nám i na této výstavě podaří vytvořit nefalšovaný vánoční klid, pohodu a dobrou náladu. To je totiž to, co lidé na našich výstavách hledají a proč k nám opakovaně již tak dlouho chodí.

Historie těchto výstav sahá do roku 1980, kdy Bonsai klub Praha pod vedením Ing. Petra Herynka uspořádal první vánoční výstavu. A tato tradice trvá do dnešních dní.

Další info na: Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž vánoční výstavy – Jak se co dělávalo – 2021