Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž vánoční prodejní výstavy Ateliéru malování a kreslení

11. 12.-31. 12. / Kavárna Velryba / Malba

Do 31.12.2015 bude v galerii kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná výstava  studentů ateliéru Malování kreslení.

Součástí slavnostní vernisáže byla benefiční aukce uměleckých děl pro Dřevčický park – domov seniorů, který poskytuje celodenní péči seniorům postiženým Alzhaimerovou chorobou. Cílem aukce je získat prostředky pro nákup šesti polohovacích lůžek (v celkové hodnotě 150 000 Kč).Lůžka jsou určena pro imobilní pacienty, zvyšují kvalitu jejich života, omezují tvorbu proleženin a zároveň usnadňují namáhavou práci pečovatelek.

Nezisková organizace Malování a kreslení, z.s. provozuje od roku 2010 výuku výtvarného umění v celé jeho šíři…

„Jsme skupinou výtvarných nadšenců, jejímž cílem je poskytovat výuku výtvarného umění dětem, mládeži, dospělým a seniorům. V našem atelieru vítáme všechny zájemce o výuku kreslení, malování a dalších výtvarných technik. Přijímáme studenty od dětí školního věku až po návštěvníky kurzů kreslení a malování pro dospělé a seniory. Každý týden navštěvuje naši školu zhruba 750 – 800 studentů. Náplň kurzů malby a kresby je individuálně přizpůsobována. Kurzy jsou vedeny akademickými malíři, sochaři, designery a architekty.
V rámci kurzů je možné svoji činnost zaměřit od relaxační až po intenzivní výtvarnou průpravu na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy.
Výuka probíhá ve výtvarných atelierech v Praze, v Brně a v Plzni ve formě pravidelných dvouhodinových kurzů nebo formou vícedenních workshopů a seminářů.
Složení našeho pedagogického týmu nabízí také přípravu na přijímací zkoušky školy architektury (FA ČVUT Praha, VŠUP Praha, AVU Praha, FA VUT Brno, FA Liberec) a designu (AVU Praha, VŠUP Praha).

Pro naše žáky nabízíme rozmanité kurzy od klasické kresby a malby, malování v plenéru, kurz olejomalby, akvarel, figurální kresbu, večerní kreslení, přes malování na hedvábí, počítačovou grafiku, po scénáristiku, scénografii a základy filmování…“

http://www.malovanikresleni.cz/news/vanocni-vecirek-atelieru/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž vánoční prodejní výstavy Ateliéru malování a kreslení