Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Valexia: Živé vědomí a paměť vody

Do 10. 5. 2022 bude ve Výstavní síni Antonína Navrátila, Nové sdružení, Husinecká 8, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů francouzské malířky Valexie. Otevřeno Út – Čt 15 – 18.

Úvodní slovo na vernisáži: Ak.mal. Václav Benedikt

Valexia Panier o sobě píše:

Narodila jsem se v Lyonu, ve Francii, kde jsem vystudovala na Univerzitě umění a filozofie v Aix-en-Provence obor výtvarné umění. Následně jsem se usadila v Praze. V letech 2002 až 2008 jsem vystavovala jak v Praze, tak ve Francii. V dalším období jsem se ubírala jiným směrem a věnovala se kreativnímu kulinářství. V posledních dvou, třech letech se opět věnuji umění.

Moje estetická reflexe vychází z hledání místa umění v naší společnosti, kladouce si otázku významu našeho vztahu ke kráse, jež má dle mého názoru svůj původ v reflexi o smyslu života a má tudíž kosmologický dosah.

Již během mých univerzitních studií jsem rozvíjela ideu prázdnoty jako mezery, kde hmota je zvláštní formou energie. Tato reflexe v mé práci vyplývá z mé fascinace prázdnotou, prázdnotou energie, prázdnotou plnosti, prázdnotou dechu života, jako poněkud vágní pojem prázdnoty v taoismu, jenž dnes znovuobjevuji prosřednictvím nových teorií kvantových nauk. Studium těchto infinitezimálních prostor, jakožto nekonečně velkých prostor, od fyziky po kosmologii mě fascinuje a posiluje mou vizi poetické rovnováhy světa a stále silnější intuici, že realita není tím, co vidíme.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Valexia: Živé vědomí a paměť vody