Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Valentyn Odnoviun – Architecture of Evidence

10. 9.-20. 10. / Fotografic / Fotografie

Do 20.10.2019 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Valentyna Odnoviuna – Architecture of Evidence.

Výzkumně-umělecké projekty Valentyna Odnoviuna se zabývají specifickým zkoumáním problematických momentů moderních dějin. Projekt „Architecture of Evidence“ představuje abstraktně vyhlížející fotografie pořízené ve věznicích bývalých represivních režimů ve východní Evropě, které byly využívány pro politické a válečné vězně a pro osoby nežádoucí z ideologických důvodů. Minimalisticky působící snímky založené na reálných artefaktech ze zmíněných věznic ukazují, jak se obrazy mohou stát důkazem událostí a zároveň vytvořit určitý paradox v našem vnímání. Zpochybňují vztah mezi tím, co vidíme a tím, co reálně zjišťujeme. Fotografie z tohoto souboru jsou dokumentární i subjektivní zároveň. Ztělesňují skutečné stopy událostí, objektů a vzpomínek, které jsou následně v interpretační rovině převedeny do konceptuálnější podoby. Naše historické kořeny nás ovlivňují více, než si většina z nás uvědomuje, jsou součástí našeho okolí i naší vnitřní logiky.
Valentyn Odnoviun (1987), ukrajinský umělec žijící v Litvě. Vystudoval Vilnius Academy of Arts, obor fotografie a mediální umění (MA) a teorii a dějiny umění (MA). Studoval na uměleckých akademiích v Polsku a Německu. V současné době píše disertační práci na téma Teorie a dějiny umění na Lithuanian Culture Research Institute. Valentyn byl oceněn na festivalech po celém světě, včetně Nového Zélandu, USA a mnoha dalších zemí v Evropě. www.odnoviun.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Valentyn Odnoviun – Architecture of Evidence