Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Vohlídal: „Staré, nové v Nové síni“

4. 10.-16. 10. / Nová síň / Malba

Do 16. 10. 2022 je v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Václava Vohlídala: „Staré, nové v Nové síni“.

Václav Vohlídal (1960) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou na Hollarově náměstí v Praze a poté katedru scénografie na DAMU.

Po absolutoriu působil jako divadelní scénograf v různých českých divadlech. V současné době pracuje jako filmový a televizní architekt pro české i zahraniční produkce.

Paralelně s prací pro divadlo, film a televizi se Václav Vohlídal věnuje vlastní malířské a kreslířské tvorbě – někdy nárazově, jindy soustředěně v delších časových úsecích.  Nejvíc je mu umělecky blízká tvorba pohybující se mezi abstrakcí a realismem – často magickým, obohaceným o surreální prvky a figurativní výjevy. Tajemná atmosféra prosakuje i z jeho symbolistních krajin, které mnohem spíše, nežli skutečnou přírodu zobrazují autorovu krajinu vnitřní. Ta se v posledních letech ,následkem životních okolností dostávala více do temnějších ,víceméně monochromních poloh.

Nejaktuálnější malby a kresby jsou už ale prosvětleny záblesky naděje a optimismu a naznačují novou tvůrčí etapu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Vohlídal: „Staré, nové v Nové síni“