Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Václav Tvarůžka: Třídní boj

15. 4.-15. 5. / FAMU / Fotografie

Zhruba do 15.5.2015 bude v 1. patře paláce Lažanských, budova FAMU, galerie Panel, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, přístupná výstava studenta 1.ročníku Katedry fotografie FAMU Václava Tvarůžky: Třídní boj.

Text k výstavě:

Velká teze, kterou začíná Marxův a Engelsův Komunistický manifest, že „dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů“, je i dnes aktuální, i když se nám to tak nemusí na první pohled jevit, protože proletariát nahradila společnost spektáklu. Umělecké dílo zametlo stopu třídního konfliktu a nahradilo jej velkým happy endem. Vše zachrání neviditelná ruka trhu, a pokud je utopie vyobrazena jinak, je to vždy dystopie končící krvavou alternativou a zhoubným resentimentem lůzy, která chce být u moci. Kde všude se třídní boj manifestuje, nelze již vystopovat jako spíše interpretovat. K tomu účelu může posloužit politický rozměr fotografie, která je svědkem tohoto zápasu. Dokončeme načatou tezi, že „svobodný a otrok, patricij a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovaryš, zkrátka utlačovatel a utlačovaný, stáli proti sobě ve stálém protikladu, vedli nepřetržitý boj, tu skrytý, tu otevřený, boj, který pokaždé končil revolučním přetvořením celé společnosti nebo společným zánikem bojujících tříd“. To, že ze slovníku pojem „třídní boj“ vymizel, neznamená, že vymizel i samotný fenomén, na který tento pojem odkazuje. Dokáže fotografie zachytit tento skrytý boj, či je už pouze konglomerátem současné kolážovité epochy složené z nekonečné sumy obrazů?

http://foto.amu.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Václav Tvarůžka: Třídní boj