Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Tikal: Práce na papíře

Do 15.5.2015 můžete v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, navštívit velmi zajímavou subtilní výstavu Václav Tikal: Práce na papíře.

Výstava Václava Tikala se zaměřuje na práce na papíře, tedy kresby a grafické listy. Kresba často slouží jako médium, které umožňuje výtvarníkovi zkoušet nové postupy. Má v sobě sílu bezprostřednosti, svobody a volnosti. Kresby Václava Tikala jsou k tomu všemu ještě plnohodnotnými, definitivními díly. Nejedná se o studie k obrazům, přestože v nich nacházíme známá Tikalova témata (např. Astrofyzické věže nebo Pohyblivé iluze). Jeho kresby jsou do detailu propracované a často působí mnohem precizněji než mnohé autorovy obrazy.
Zajímavé jsou i vystavené frotáže, které umožňují využít medium kresby pro dosažení nových forem. Postup, který využívali mnozí surrealisté, vnášel do Tikalovy často precizně vycizelované tvorby prvek náhody.

Václav Tikal (24. prosince 1906, Ptetín – 26. listopadu 1965, Praha) byl významný český malíř hlásící se k surrealismu. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze.

V letech 1945-47 se účastnil akcí Skupiny Ra. V roce 1951 se podílel na surrealistických skupinových sbornících Znamení zvěrokruhu, v letech 1958-62 na pracovních albech Objekt 3-5.

Samostatně vystavoval v r. 1945 ve Fantových závodech v Praze, v r. 1958 v Galerii Čs. spisovatele v Praze, v r. 1965 v Klubu přátel výtvarného umění v Ústí nad Orlicí a v Krajské galerii v Hradci Králové. Posmrtná výstava byla uspořádána v r. 1966 v brněnském Domě pánů z Kunštátu a v r. 1967 v Mánesu v Praze. Účastnil se mnoha domácích i zahraničních výstav českého surrealismu. CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Tikal: Práce na papíře