Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Tikal (1906 – 1965): Zneklidnění

23. 11.-15. 1. / Galerie Moderna / Malba

Do 15. 1. 2023 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Václav Tikal (1906 – 1965): Zneklidnění.

Galerie Moderna připravila na listopad 2022 – leden 2023 výstavu malíře Václava Tikala /1906 – 1965/, jednoho z předních českých surrealistů a výtvarníka hlásícího se k širokému imaginativnímu proudu evropské malby, malíře jenž ve svých dílech zachytil pomíjivost snu, pocity, představy a myšlenky, a jenž svou tvorbou vzdal hold surrealismu, světovému uměleckému směru a životnímu stylu, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí, snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Tikal (1906 – 1965): Zneklidnění