Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Švankmajer – Lidský krystal

11. 2.-22. 3. / Galerie Millennium / Malba

Do 22.3.2020 bude v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hustá výstava obrazů Václava Švankmajera – Lidský krystal.

Václav Švankmajer (syn Evy a Jana Švankmajerových) je výrazným představitelem nejmladší generace autorů ovlivněných surrealismem a imaginativní tvorbou vůbec. Pod vedením Břetislava Pojara vystudoval animaci na pražské FAMU (rok ukončení 2003). S autorským okruhem kolem časopisu Analogon spolupracuje od roku 2004. Věnuje se především filmu, malbě a kresbě, od roku 2012 také básnické tvorbě, (Básnická sbírka Dýka štěstí, 2013, nakladatelství Sdružení Analogonu). Jeho dílo je ovlivněno zvláště imaginativními postupy H. R. Gigera, Martina Stejskala, Konrada Klaphecka, Salvadora Dalího, inspiraci však nachází též v pokleslých projevech komerčně iracionální horrorové a sci-fi produkce.

Úvodní slovo: Šimon Svěrák

………

Václav Švankmajer

*1975 v Praze

1990 – 1994 Střední umělecko-průmyslová škola (SUPŠ), Praha
1995 – 2003 Filmová a televizní akademie (FAMU), Praha
2004 – dosud

nezávislý tvůrce (výtvarník, režisér a scénárista). Výtvarná činnost se opírá především o malbu,kresbu,grafiku (litografie, hlubotisk) a koláže. Od roku 2005 spolupracuje se skupinou čs. surrealistů (Praha) V roce 2013 publikoval soubor poesie Dýka Štěstí. Žije a pracuje v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Švankmajer – Lidský krystal