Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Rodek: „Resonance demorfy“

Do 25.6.2020 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, ve sklepení, přístupná zajímavá výstava obrazů a instalací Václava Rodka: „Resonance demorfy“. Otevírací doba výstavy je Po-Pá od 13:00 do 21:00.

Projekt výstavy je určen pro specifický suterénní prostor galerie HYB4. Název a hlavní instalace rozvíjejí cyklus „Demorfy“.

„Demorfy“ vycházejí z cyklu „Amorf“, které názvoslovně přejímají řecký význam slova ve smyslu beztvarý. Autor při práci na tématu „Modality“ amorfní přirovnal k beztvarovosti, nebo abstraktnosti, sochařské hlíny, ze které se zpracováním vyvine tvar sochy.

Demorfy mají opačnou polohu. Vychází z biologického významu slova morfologie, to je sledování vnější stavby organismů. Konkrétní tvary, které jsou znejistěny vynecháním, nebo deformací vnitřní tvarové informace. Tím je přeměněno jejich čtení do abstrahované polohy. „Něco to připomíná“, ale je to takzvaně „odečteno“.

Druhým vodítkem pro konstrukci demorfy, je odvození ze jména řeckého boha Morfea, který je synem boha spánku Hypna. Zjevuje se, když jeho otec člověka uspí. Má možnost na sebe vzít jakoukoliv lidskou podobu. Autor měl několikrát sen, ve kterém se zjevovala postava, která mohla mít v každém snu jinou podobu, ale vždy věděl, nebo se to dozvěděl později, že je to stejná bytost. Byly to sny velice frustrující až děsivé, později si na ně zvykl a nějak je přijmul. Tím se vztah k této postavě vyrovnal. Bral ji prostě jako „Demorfu“.

Časem dochází k formativnímu vyčerpání téměř každého tématu, a zrovna v tu chvíli a s pocitem ukončení cyklu, se demorfa rozrezonovala. Byl to okamžik, kdy se přes sebe překryly dva tvary demorfy a vznikla jakási barevná vibrace kolem tvaru. Okamžik nově probudil smysl a rezonance se poté rozšířila i o další konotace.

Instalace je složená z centrálního objektu nazvaného „Malá pinakotéka“ obrazů velkých i malých formátů a doplňujících objektů.

….

Václav Rodek, 1976, Frýdek-Místek

Mezi léty 2003-2008 studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v malířském ateliéru prof. Daniela Balabána. V roce 2015 získal titul Art.D. (Ph.D.) na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2008 působí jako asistent ateliéru malby Fakulty umění ostravské univerzity. Žije a tvoří v Lískovci u Frýdku-Místku.

Ve své malířské tvorbě osciluje mezi abstrakci malířského gesta a zobrazením. Často do svých obrazů komponuje netradiční materiály, jako jsou například dřevěné dýhy, napouštěcí mořidla, laky. K vyjádření tématu používá jak obvyklých obrazových schémat, tak i juxtapozičních, postprodukčních a reinterpretačních. Obrazové cykly často obsahují zakryptované odkazy na předešlé realizace a autor v nich řeší stanovené filozofické a konceptuální zadání. To však nebrání i intuitivnímu čtení jednotlivých děl. Nosnou myšlenkou se stává iluze obrazového znázornění, forma a její modalita.

Autor se věnuje také kurátorské činnosti (projekty: Hledání ztraceného času, Permutace, Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí, Šest).

….

Všechny fotky z výstavy: HonzaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Rodek: „Resonance demorfy“