Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Řezáč – Všechno a nic

Do 11.6.2021 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova nebo bus Štefkova pak cca 500 m), přístupná velmi zajímavá výstava Václava Řezáče – Všechno a nic.

Úvodní text Petra Nového k výstavě:

České umělecké sklo je světový pojem a není proto divu, že jsou čeští výtvarníci vyhledávanými lektory a pedagogy na zahraničních školách. A to nejen v evropských zemích, ale i Turecku, USA či na Dálném východě. Většinou se jedná o krátkodobé kurzy či demonstrace, ale nikoliv výhradně. Již téměř tři desítky let se v pravidelném rytmu střídají čeští tvůrci, schopní spojit uměleckou intuici s řemeslem, v japonském Toyama Institute of Glass Art. Umělci ze středu Evropy, v jistém smyslu učitelé a žáci zároveň, jsou zde obklopeni zcela jiným kulturním prostředím a ideovými hodnotami. Není proto divu, že v sobě obě strany zanechávají hluboké stopy, dobře viditelné i po letech.

Víceletou pedagogickou zkušeností v zemi samurajů prošel i Václav Řezáč (*1977), absolvent sklářské školy v Železném Brodě a ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého na pražské UMPURM. Deset let působil jako manager studia tavené plastiky Zdeňka Lhotského a souběžně se věnoval vlastní volné a designérské tvorbě. Volil tehdy zejména hutnické tvarování žhavé hmoty, zálibu našel v tabulovém skle. Až když v roce 2016 odešel do Toyamy, kde strávil tři roky, podmanila si jej i tavená skleněná plastika, se kterou dříve jen občas experimentoval, přesto (nebo právě proto), že její technologicko-výtvarné principy dokonale znal. Musel se vydat doslova přes půl planety, aby našel způsob, jak se na ni podívat po svém. Aby zjistil, že mu nejde o to říci po západním způsobu všechno nebo nic, ale po tom východním všechno a nic zároveň.

Václav Řezáč díky tomuto vědomí dokázal výtvarně spojit zdánlivě nespojitelné – formální dokonalost tavené plastiky s živelností hutní tvorby. Své komorní objekty pregnantních tvarů s dokonale vybroušenými plochami úmyslně eroduje a deformuje žhavou sklovinou. Nevypočitatelnost výsledku svědčí nejen o jeho trpělivosti, ale též odvaze, když stavuje řád s chaosem a z věčnosti činí sled okamžiků. Řezáčovy práce jsou díky neobvyklému technologickému řešení rafinované, uhrančivé a dokazují, že ve sklářském umění lze stále výtvarně zdařile experimentovat. A to i bez rezignace na řemeslo a dnes vzývané koncepty, kde je sklo jako materiál často spíše zneužito nežli využito.

Petr Nový

hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie KuzebauchFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Řezáč – Všechno a nic