Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Podestát: Daleko i blízko

Do 31. 8. 2022 bude v pobočce Uměleckoprůmyslového musea v domě U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1, ve 4. patře přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Václava Podestáta: Daleko i blízko.

Autorská výstava fotografa, pedagoga a kurátora Václava Podestáta Daleko i blízko představuje výběr z jeho tvorby z oblasti subjektivního dokumentu.

Václav Podestát spoléhá na diváka – na jeho ochotu vcítit se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Autor přitom nedává jasné návody, jak mají být jeho fotografie čteny, téměř vždy z nich však vyzařuje nostalgie a jemný smutek. Hlavní roli na snímcích hraje většinou člověk, i když mnohé snímky nezachycují přímo jeho přítomnost a často jej ukazují jako jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a ponořujícího se do svého nitra.

Na výstavě jsou zastoupeny Podestátovy černobílé záběry (zejména z dlouhodobého cyklu Lidé, který vzniká již od druhé poloviny 80. let minulého století) i barevné fotografie, jimž se autor v poslední době věnuje čím dál častěji (od roku 2005 v cyklu Privátní příběhy).

Dílo Václava Podestáta vedle samotné výstavy představuje i kniha S andělem uprostřed davu, kterou s českým a anglickým textem Vladimíra Birguse vydalo pražské nakladatelství KANT.

Pořadatel výstavy: Institut tvůrčí fotografie v Opavě ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým Mussem Praha.
Kurátor: Vladimír Birgus, spolupráce za UPM Jan Mlčoch
Architektonické řešení: Dušan Seidl
Grafický design: Vladimír Vimr

Všechny fotky ze společenské části vernisáže: fotograf Petr NovotnýFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Podestát: Daleko i blízko