Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Krůček / … durée

2. 12.-29. 1. / Kvalitář / Instalace

Do 29.1.2016 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná výstava Václava Krůčka / … durée.

Objekt svým obrazem.
… durée [trvání, prožívaný čas, (trvání zcela čisté, trvání neustálé změny – Henri Bergson)]
Václav Krůček, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ve své tvorbě zkoumá strukturu povrchů ve vztahu k iluzi obrazu. Odkaz střídmosti, redukce a přímého vyjádření čistě vizuálními prostředky se stal základní myšlenkou Krůčkova výtvarného programu. Jeho součástí je snaha o překonání zobrazující funkce tradičního obrazu, o překročení limitů malby – vytvářející většinou iluzi na ploše – ve prospěch určitého zpřítomnění, vyvolaného konkrétním optickým jevem.
Od počátku devadesátých let pracuje Krůček s bílými mřížkami a sítěmi předsazenými před bílou stěnu. Dovolují mu vytvářet aktivní meziprostor, ve kterém světla, stíny a barevné reflexe plynou, trvají. Prefabrikované mřížky, na kterých je aplikována akrylová barva, jsou modifikovány prostřiháváním a ohýbáním. Výsledkem je však teprve jejich vztah s bílou stěnou. Vytvořený “obraz“ pak není jednoznačný ve své emblematičnosti, ale rozlišující ve svém trvání.
Médium a podmínky, které determinují umění nepostihnou intuici durée – termín Henriho Bergsona, odhalující čisté trvání, trvání neustálé změny. Zdá se, že obrazy v umění netrvají, ale setrvávají ve svém ohraničení. Trvají pouze ve vzpomínkách, které jsou transparentní a nekontrastní. (V.K.)

Václav Krůček se v současnosti zaměřuje také na statické projekce objektů, které jsou v nízkém rozlišení promítány do místa, kde se nacházejí. Tyto projekce dále umožňují rozehrávat pole nízkých diferencí. Posun v těkající struktuře je modulativní, poukazuje na rezonanci identity objektu a obrazu.
Výstava Václava Krůčka v galerii Kvalitář představuje obě tyto výtvarné polohy, vyznačující se křehkostí a specifickou poetičností.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Krůček / … durée