Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Jansa: Obrázky staré Prahy ze sbírky Pavla Štarala a Dany Michlové

Do 28.7.2017 bude ve Vinném baru Blatnička, Michalská 5, Praha 1, přístupná výstava Václav Jansa: Obrázky staré Prahy ze sbírky Pavla Štarala a Dany Michlové.

Václav Jansa (22. října 1859 Slatinice – 29. června 1913 Černošice) byl český malíř, krajinář a ilustrátor. Významné jsou jeho akvarely zachycující starou Prahu.

Narodil se v dnes zaniklé obci Slatinice. Jeho rodiče zaměstnal hrabě Herberstein na svém dvoře, proto se rodina přestěhovala do Solan u Lovosic. Zde se Jansa vyučil na kupce a přitom se věnoval své zálibě, kreslení a malování. Kvůli studiu pak odjel do Prahy.

Byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a z ní později přestoupil na akademii ve Vídni.

Václav Jansa hodně cestoval a oblíbil si malbu krajin. Maloval hlavně jižní Čechy a také Krkonoše.

Od roku 1893 probíhala asanace historických čtvrtí Prahy pražského ghetta a částí Starého a Nového Města. V témže roce byla ustavena Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy, jejímž úkolem bylo provedení soupisu památek a dokumentace domů a ulic určených k asanaci. Fotograf Jindřich Eckert pořídil v době svého členství v komisi (1894 – 1898) 40 nových snímků a zapůjčil 500 fotografií z předchozích dvaceti let své tvorby. Spolek výtvarných umělců Mánes inicioval pořízení akvarelových maleb vybraných partií města v asanačním pásmu. Tento úkol byl svěřen Václavu Jansovi, který v druhé polovině 90. let namaloval 150 barevných akvarelů dokumentujících zanikající části Prahy a které se staly součástí sbírek Městského muzea.

Václav Jansa zemřel v Černošicích 29. června 1913 ve věku 54 let a je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.

Dílo:

V letech 1894 až 1895 se podílel na malbě diorámatu Mikoláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Námětem obrazu byla epická báseň z Rukopisu královédvorského Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou.

V roce 1891 namaloval pro hraběte Harracha dioráma Krkonoš, umístěné do jeho pavilonu na jubilejní pražské výstavě.

Mezi lety 1895 a 1899 vznikly jeho akvarely staré Prahy.

Roku 1898 pomáhal Maroldovi vytvářet Bitvu u Lipan (tzv. Maroldovo panoráma).

Díla Václava Jansy jsou také obsažena v knihách Zlatá Praha (1908) a Památky starého umění v Čechách (1911).

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Jansa: Obrázky staré Prahy ze sbírky Pavla Štarala a Dany Michlové