Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Hejna: Utajený mistr

28. 6.-30. 7. / Galerie Portheimka / Malba

Do 30.7.2017 bude v galerii Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5, přístupná krásná výstava Václav Hejna: Utajený mistr. Všechny ukázky z výstavy: Petr.

Václav Hejna se narodil 24. září 1914 v Praze. Převážnou část svého života prožil na pražském Smíchově. Zemřel 2. srpna 1985 tamtéž. Malíř, kreslíř, grafik a experimentální tvůrce se zabýval též architekturou a designem. Studoval na Vysoké školy architektury ČVUT v Praze u prof. Pokorného a prof. Blažíčka. Vystavoval svojí tvorbu již v letech 1937 a 1939 v salónu D 34. V roce 1939 se stává zakládajícím členem skupiny Sedm v říjnu (spolu s Lieslerem, Seydlem, Paderlíkem, Michálkem, Lukasem a Plátkem). V roce 1940 se stal řádným členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V počátcích své tvorby se zaměřoval na figurální motivy se snahou o zachycení jejího sociálního rozměru. V této době byl považován za jednoho nejvýraznějších autorů tohoto žánru. Vysoce ceněny jsou jeho rané experimentální koláže a asambláže, které jsou v kontextu české výtvarné tvorby ojedinělé. Po druhé světové válce strávil dva roky na studijním pobytu ve Francii. V šedesátých letech je jeho tvorba ovlivněna informálními vlivy. Následně se vrací k tvorbě nápaditých asambláží, věnuje se malbě. Dílo Václava Hejny patří k vysoce hodnoceným artefaktům meziválečného a poválečného výtvarného umění. Stále ještě není dostatečně zpracované a doceněné. Na výstavě budou prezentovány jeho grafické listy, kresby, frotáže, akvarely a několik obrazů.

Výstavu pořádá Art Mozaika a Galerie Portheimka / Městská část Praha 5.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Hejna: Utajený mistr