Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Havel: Politika a svědomí

Do 7.5.2016 bude v podzemní galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná výstava Václav Havel: Politika a svědomí.

Výstava k nedožitým osmdesátinám Václava Havla.

Václav Havel bývá nejčastěji charakterizován jako dramatik, autor absurdních her. Svět ho díky jeho disidentské a prezidentské minulosti pojímá jako globální celebritu. Jeho jménem se mnozí zdobí, někteří z něj citují. Roli myslitele, který promlouvá k dnešku, mu přiznává málokdo. Jeho výroky k tématu svobody, respektive nesvobody, stejně jako jeho výzvy, kudy se ubírat dál, ovšem nastavují nemilosrdné zrcadlo dnešnímu světu.

http://prague.czechcentres.cz/novinky/politika-a-svedomi/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Havel: Politika a svědomí