Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Václav Buchtelík: Mood: DOOM

Do 13. 2. 2022 je v Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a zneklidňující výstava obrazů Václava Buchtelíka: Mood: DOOM.

Námět konfrontace člověka s jeho okolím – lidmi, přírodou i nebeským prostorem – startují polemiku vlastní zodpovědnosti vůči světu kolem nás i pokoru na základě naší bezbrannosti vůči prostoru, jejž nemáme pod kontrolou.
Dovolíte umělci provést Vás svými vizemi a vytáhnout Vás do neustále aktuální diskuze našeho -lidského- místa na Zemi?

Kurátorem výstavy je Radek Wohlmuth.

Václav Buchtelík (1990) je absolventem Fakulty umění Ostravské univerzity u profesora Daniela Balabána.

Více na webu Bold gallery: https://bit.ly/3qQzxXX



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Václav Buchtelík: Mood: DOOM