Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno

14. 4.-10. 6. / Fotograf Gallery / Fotografie

Do 10. 6. 2022 bude ve Fotograf Gallery, Jungmannova 7, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno.

Vystavující autoři: Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta

Kurátoři: Tereza Rudolf a Vojtěch Märc

Postava měřiče se neodmyslitelně poutá k moderní kulturní tradici a především pak k období 19. století. Již tam se krajinou pohybuje mužská postava, na jejíchž bedrech spočívá „tíže” přesného vyměření skutečnosti. Fotografie se historicky osvědčila mimo jiné jako nástroj vědeckého měření, když měla zaručit jeho kýženou exaktnost a objektivitu. Měření, často právě za pomoci fotografických technologií, tak v moderní době sehrává zásadní úlohu a nese i podobnou zátěž. Svět je nejdřív potřeba změřit, aby se dal rozkrájet, a případně prodat

Autoři vybraní pro aktuální výstavu se každý jiným způsobem vztahují k tomuto změření, stejně jako se každý jinou měrou vyrovnává s tradicí fotografického zobrazení. Benedek Regős akcentuje ve své fotografické sérii optické souvislosti fotografie a euklidovské geometrie, když v patách dnešním geodetům zachycuje značky, které po sobě jejich měření krátkodobě i trvale zanechává. Práce Jana Šerých využívá strojovou mapovací techniku, aby ji zbavila původního významu (a tak i potenciálu směnitelnosti) a vytvořila pro Šerýcha typický abstrahovaný vzor. Práce Jakuba Valenty se pak klasické fotografii vzdalují ještě více a vstupují do digitálního prostředí, do další vrstvy kvantifikovatelného světa. Valenta kvalitu přesného zaměření či strojového výpočtu narušuje svými tabulkami, grafy a diagramy, které se tváří, že pracují v rámci námi známého změřitelného a zpeněžitelného systému, ovšem ve své záměrné nadsázce se obracejí sami proti sobě a původní významy odklánějí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Úchylka měření: 1392 hodin výstavy, z toho 237 otevřeno