Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tvůrčí skupina 1982-2022 Podvacáté

15. 12.-15. 1. / Novoměstská radnice / Malba

Do 15. 1. 2023 je v Galerii Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná výstava Tvůrčí skupina 1982-2022 Podvacáté.

Výstava Tvůrčí skupiny“ založené již před 40 lety výtvarnými nadšenci z Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy.  Aniž to tenkrát někdo tušil, byla založena dlouhá tradice pravidelných bienále, která se opakují pravidelně po dvou letech.  Mezi prvními členy byl i tehdejší hlavní architekt města Prahy, Prof. Blahomír Borovička. Nyní je členem Tvůrčí skupiny poslední hlavní architekt města Prahy Ivo Oberstein.

Stejně jako se měnili členové, vyvíjela se i tvorba jednotlivých autorů.  Často je příznivě přijímán osobitý styl jednotlivých autorů, kterým vyjadřují své niterné pocity, a k zobrazení používají různé techniky. Výstava je tak vždy pestrá, různorodá: portréty, krajina, společenské vztahy a zátiší na jedné straně, grafika, malba na plátně i hedvábí, art protis a drobné objekty na straně druhé.

Jubilejní dvacáté bienále Tvůrčí skupiny v Novoměstské radnici se mělo konat už před dvěma lety v termínu od 7. 10. do 1. 11. 2020 / http://www.nrpraha.cz/program/1062/p-o-d-v-a-c-a-t-e/ . Díky covidové epidemii však byla výstava ukončena už třetí den po zahájení. Letošní výstavu tak členové Tvůrčí skupiny považují za pokračování výstavy dvacáté.

Tvůrčí skupina 1982-2022

Dne 22. října 1982 se v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí uskutečnila první vernisáž Tvůrčí skupiny založené patnácti nadšenci z Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy. Mezi nimi vystavoval i tehdejší hlavní architekt města Prahy, Prof. Blahomír Borovička. Aniž to tenkrát někdo tušil, byla založena dlouhá tradice pravidelných bienále. Letos je to již čtyřicet let a koná se jubilejní dvacátá výstava.

Během té doby se postupně obměňovali členové Tvůrčí skupiny. Při přijímání nových členů byl vždy sledován původní záměr, aby to byli lidé blízcí svou činností hl. m. Praze, její výstavbě, architektuře, rozvoji. Potvrzuje to i skutečnost, že současným členem je i Ivo Oberstein, poslední hlavní architekt města Prahy.

Stejně jako se měnili členové, vyvíjela se i tvorba jednotlivých autorů. Často je příznivě přijímán osobitý styl jednotlivých autorů, kterým vyjadřují své niterné pocity, a k zobrazení použité různé techniky. Výstava je tak vždy pestrá, různorodá: portréty, krajina, společenské vztahy a zátiší na jedné straně, grafika, malba na plátně i hedvábí, art protis a drobné objekty na straně druhé.

Kromě společných výstav se členové Tvůrčí skupiny zúčastňují i výstav v komornějším obsazení, případně pořádají vlastní výstavy.

Společné výstavy Tvůrčí skupiny:

1982-2000: 1. – 10. výstava v Martinickém paláci, Hradčanské náměstí, Praha 1.

2002-2011: 11. – 15. výstava v Sále architektů, Staroměstská radnice, Praha 1.

2012-2018: 16. – 19. výstava v Galerii ABF, Václavské náměstí, Praha 1.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tvůrčí skupina 1982-2022 Podvacáté