Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Tichý – Rozpojení

Do 7. 5. 2022 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná velmi zajímavá a hodně současná výstava obrazů Tomáše Tichého: Rozpojení.

Průvodní text kurátora Petra Vaňouse:

Tomáš Tichý (1984) ve své zobrazující malbě dlouhodobě sleduje proměny lidské citlivosti v podmínkách postmediální situace (křížení médií) a digitální epochy. Svou tvorbou reaguje na záplavu fotografických a pohyblivých obrazů, které se stávají vědomě i podprahově součástí našich životů, společně přepisují povrch reality a modelují novou rovinu vnímání, do níž jsou automaticky zabudovány manipulativní a nivelizační prvky. Sleduje propojení novomediálního světa s určitými vizuálními žánry (móda, sport, politika, konzum) a s tendencemi k vytváření atraktivních, vizuálně zapamatovatelných konstelací (umělé ráje) a idolů (celebrity). Poměřuje a zkoumá vztah tradičního závěsného obrazu k novým podnětům, které rozhýbávají, posunují a přetvářejí jazykovou soustavu malby.
Autor hledá a nachází nové možnosti toho, jak prostřednictvím statického obrazu a jeho výrazových inovací zachytit nestabilitu a pomíjivost spotřební vizuality a jak odhalit její četná podprahová sdělení. Poukazuje na chyby v matrixu, které demaskují odvrácenou stranu retušovaného světa. Malířské založení Tomáše Tichého je v mnohém polemické. Ve své práci uplatňuje kritické postupy a etické principy, na jejichž pozadí zpřítomňuje určité ambivalentní rysy společenského statusu quo. Jeho malířský pohled lze označit za diagnostický.
Výstava ROZPOJENÍ prolíná tři tematické obrazové soubory do jednoho synergického celku. V prvním se Tichý prostřednictvím deformovaných a malířsky přepracovaných fotografií topmodelek z devadesátých let vyrovnává s fenoménem apropriace a pomíjivosti paměti navázané na mediální slávu. V druhém na pozadí „hlavonožců“ a sportovců relativizuje a ironizuje společenský pohyb a akceleraci, které naopak zpomaluje, zastavuje a komprimuje do fantomatických deformací. V třetím obrazovém souboru autor pěstuje „digitální“ rostlinu nazvanou Burning Bush / Blackout. Je to obdoba umělé inteligence. Umělý organismus, který odkazuje svou podobou na přirozený stav, ve skutečnosti je však náhražkovou konstrukcí krytou kamufláží a mimikry. Téma ROZPOJENÍ metaforicky postihuje relaci mezi zobrazením a pravdou či lží, které v sobě nese. Popisné zobrazení už dávno nelze ztotožnit s neměnným stavem reality. Je naopak výzvou k reflexi neustálých proměn, které stojí za tekutostí věcnosti a figurace, výzvou, k diagnostikování principů, které za těmito tendencemi z nějakého důvodu stojí.
Petr Vaňous, kurátor výstavy


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Tichý – Rozpojení