Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Staněk a Josef Sedlák – Z dovozu

26. 9.-15. 11. / Cafe Prostoru v NTK / Malba

Do 15.11.2019 bude v Cafe Prostoru_ , v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6, přístupná zajímavá výstava Tomáše Staňka a Josefa Sedláka – Z dovozu.

První společná výstava Josefa Sedláka a Tomáše Staňka pojmenovaná Z DOVOZU prezentuje práce vzniklé během odloučení tvůrčí dvojice během loňských zahraničních pobytů. V malbách i přípravných skicách, které vznikaly nezávisle na sobě v Anglii a Španělsku, je znát, že autoři sdílí podobný rukopis a jejich tvorba vychází ze stejných principů. Přesto každý nasbíral vlastní jedinečné zkušenosti. Josef Sedlák během své londýnské mise na menší skicy portrétoval město a pocity z něj. Ty následně v plzeňském ateliéru převedl na velkoformátová plátna ve své typické stylizaci vycházející z komiksu a graffiti. Výsledné černobílé akrylové malby s barevnými akcenty jsou vzpomínkami na dojmy z „džungle“ metropole. Prolíná se v nich především tvarosloví architektury, veřejné dopravy a též prvky graffiti, které Sedlák na místě maloval. Čistě podle paměti pak tvořil podobným způsobem kompozice zachycující pocity ze společné cesty do Chicaga v srpnu 2018. Tomáš Staněk během půlroku stráveného ve španělské Cuence hledal cestu ze zdí na plátna. V jeho práci se odráží i zkušenost získaná na místě během studijní stáže na Facultad de Bellas Artes UCLM. Silný dojem v něm zanechalo i setkání s žánrem „Ignorant style“. Kromě obligátních motivů graffiti se objevují i výstřelky jakým je vyšívání na plátně. Často v diptychu či triptychu sleduje vnitřní zákonitosti graffiti a snaží se je převést do menšího měřítka, aniž by kompozice ztratily náboj a energii. Výrazové prvky nápisů a linií umisťuje většinou do obdélníkových formátů. Abstraktní a nečitelná forma pak zkoumá disciplínu graffiti: sdělení pro diváka a význam pro autora. Josef Sedlák (*1990, Plzeň) a Tomáš Staněk (*1994, Praha) se setkali v ateliéru Ilustrace na plzeňské FDU LS a od té doby spolupracují a doplňují se. Dohromady je svedl mimo jiné společný zájem o komiks a též aktivní graffiti minulost. Společně vydávají undergroundový komiksový magazín XRXmag (jehož desáté číslo je v přípravě), malují plátna i zdi. Mezi jejich největší realizace patří 30 metrů dlouhý murál v Chicagu, v němž loni oslavili stoleté výročí od vzniku republiky, nebo výmalba plzeňského DEPA2015. Kromě veřejného působení se věnují alternativnímu graffiti na hranici abstrakce, typicky v přírodě nebo opuštěných stavbách. Jejich intenzivní přátelství a spolupráce napříč médii a disciplínami trvá šest let a dá se mluvit o tvůrčím tandemu. Za Cafe Prostoru_ Martina Houdek

Instagram links:

Sedlák @akrobad

Staněk @tms.stnk1 X

RXmag @xrxmag1

Výstava je prodejní, v případě zájmu kontaktujte na vystavy@prostoru.cz

….

Všechny ukázky z výstavy: HonzaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Staněk a Josef Sedlák – Z dovozu