Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Spevák: Za oponou

19. 10.-31. 10. / Knupp Gallery / Malba

Pouze do 31.10.2017 bude v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, přístupná skvělá výstava obrazů Tomáše Speváka: Za oponou.

Knupp Gallery uvádí výstavu nejnovější tvorby Tomáše Speváka. Tato plátna spojuje jak nostalgický nádech, tak jejich výrazná dynamická kompozice. Abstraktní tvary, nahrazující prostory a stylizující konkrétní části výjevu dokreslují atmosféru příběhu. Živelné znázornění postav odkazuje na inspiraci fotografií a divadelní scénou. Divadelní prostředí je ve Spevákově tvorbě viditelně přiznáno jen zřídka, avšak prostupuje jeho tvorbou dlouhodobě, a to například ve formě divadelního nasvícení a kompozice. V této sérii Spevák přenáší konkrétní filmové či divadelní situace do nových kontextů, a výjevy z divadelní scény se tak nacházejí v tematickém a vizuálním kontrastu s běžným prostředím. Jeho monochromní pojetí postav navozuje dojem starých filmů a zašedlých, v mlze zahalených vzpomínek.

Tomáš Spevák (nar. 1983) studoval nejprve na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze a poté úspěšně pokračoval na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru T. Lahody. Na své někdejší působiště v Praze se poté v roce 2011 vrátil jako vyučující kresby a malby. Autor měl již, kromě řady tuzemských výstav, v předloňském roce výstavu v Alex Art Gallery v Los Angeles a také loni se účastnil art fair „Los Angeles Art Show“. Autorův rukopis je zcela zřetelný napříč jeho tvorbou. Zcela pohlcující atmosféra jeho obrazů zachycuje často ponuré, až apokalyptické scénáře, přesto zcela ojedinělým a neotřelým způsobem. Každý z jeho obrazů jakoby skrýval příznak hlubšího příběhu a strhává diváka k zamyšlení.

www.knuppgallery.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Spevák: Za oponou