Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Smetana – Pohled levým okem skrz pravé oko z minulosti do budoucnosti

17. 10.-15. 11. / Galerie Pecka / Instalace

Do 15.11.2018 bude v Galerii Pecka, Vratislavova 24, Praha 2, přístupná velmi zajímavá výstava Tomáše Smetany – Pohled levým okem skrz pravé oko z minulosti do budoucnosti.

Autor textů a úvodní slovo: Jan Paul

Tomáš Smetana (1960), absolvent AVU (1985), představuje v galerii Pecka Praha výběr z tvorby, v němž dominuje soubor dosud nevystavených drobných objektů. Smetana v nich odkrývá osobní symboliku, a trojrozměrné komorní archetypy monumentálního výrazu doplňuje soubor kreseb, koláží, a několik obrazů. Abstraktní motivy plastik vzbuzují představu čehosi známého, ve své podstatě je to ale autorova hra s představivostí, s imaginací tvarů a fantazií. Podobně přistupuje ke kresbě, a to metodou vnitřní procesuální trpělivosti, která udává tempo i techniku, s níž Smetana kreslí, a kterou lze v hlubším smyslu chápat jako proces meditace a modlitby.

Tématem či námětem jeho kreseb i obrazů může být v podstatě cokoliv, co malíře obklopuje, ovšem za podmínky nějakého obsahového významu, k němuž se váže buď vzpomínka, či jiná vnitřní zkušenost. Bota, květináč, hračka, popsaný list papíru nebo zrcadlo, v němž se opět předměty zrcadlí. Tyto předměty vytvářejí v kontextu vzájemné „nahodilosti“ setkání nový obsah. Z hlediska metody, či způsobu jakým autor kreslí a o kresbě přemýšlí jde o analýzu, dekonstrukci, o rozložení a zkoumání reality, kterou autor znovu rekonstruuje v novou obrazovou skutečnost. Fragmenty reality, ony předměty, se v kresbě ocitají jako stopy toho, co známe, co jsme již viděli, avšak ve výsledku pozorujeme Smetanovu schopnost metaforizovat realitu do svébytné vizuální poezie. Malba nemá pro Smetanu o nic větší hodnotu než kresba, která je pro něho rovnocenným výtvarným dílem. Jeho práce vznikají pomalu, přičemž ona pomalost je klíčem k pochopení povahy Smetanovy tvořivé činnosti, ať už je námětem portrét, zátiší, koláž, či volná symbolicko-fantasijní kompozice.

Výstava nabízí v kontrastu různých přístupů a forem pohled na část solitérního díla autora, pro něhož je tvorba základním komunikačním jazykem se sebou i se světem. Tomáš Smetana je autorem zcela originálním, a jeho introspektivní tvorba zasluhuje pozornost.

Jan PaulFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Smetana – Pohled levým okem skrz pravé oko z minulosti do budoucnosti