Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Pospěch: Češství

23. 10.-24. 11. / Fotografic / Fotografie

Do 24.11.2019 bude v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Tomáše Pospěcha: Češství.

„Češství je něco, o čem každý mluví, ale málokdo dokáže slovně postihnout. Když je fotografujete, čím více ostříte, tím více mizí před očima.“ Tomáš Pospěch
Vizuálnímu ohledávání fenoménu češství se Tomáš Pospěch nepřímo věnoval již v souborech Majitelé hradů, Šumperák či Bezúčelná procházka. Dlouhodobý zájem o zachycení efemérní podstaty českého sebeurčení vyeskaloval v obsáhlý samostatný projekt. Češství vznikalo v letech 2001–2011 jako průběžně doplňovaný soubor sta fotografií, které nesou vizuální znaky charakterizující český národ. Tomáš Pospěch postupně upouštěl od signifikantních řízků, knedlíků a státních symbolů, aby se ponořil hlouběji do tajů české sebeidentifikace. Skrze zelené linoleum, lidovou tvořivost, turka ve skle či schopnost improvizace přináší sebeironizující, sebekritické a přesto velmi citlivé ohlédnutí za tím, co to dnes může znamenat být Čech.

Tomáš Pospěch (*1974) je český fotograf, historik umění, pedagog a nezávislý kurátor. Vystudoval fotografii na ITF FPF SU v Opavě, dějiny umění na FF UP v Olomouci a na FF UK v Praze a doktorandské studium na ITF FPF SU v Opavě. Kromě vlastních úspěšných knih jako je Šumperák či Zemědělské práce / Slušovice je autorem mnohých publikací a monografií o české
a středoevropské fotografii. Měl samostatné výstavy ve významných institucích po celé Evropě. Žije a pracuje v Praze. www.pospech.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Pospěch: Češství