Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Kubík: Kresby, myšlenky, záznamy…

3. 12.-16. 12. / Strahovský klášter / Kresba

Jenom do 16.12.2019 bude ve Strahovském klášteře, Strahovské nádvoří 1. Praha 1, v zimním refektáři přístupná krásná a velmi zajímavá výstava Tomáše Kubíka: Kresby, myšlenky, záznamy…  Otevírací doba je denně 9:00 – 11:30; 12:30 – 17:00.

Fotografie ze společenské části vernisáže: František Kubík a fotograf Milan Junek. Ukázky děl: autor.

Tomáš Kubík studoval na pražské AVU v dnes už legendárním atelieru prof. Zdeňka Berana. Po počátečním období, kdy se věnoval hlavně krajinomalbě a malbě precizních hyperrealistických zátiší, našel svoje téma ve figurální malbě. Je autorem řady rozměrných figurálních obrazů, z nichž jeden zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze.

Na výstavě ve Strahovském klášteře budou k vidění kresby, návrhy, skici, ale i hotovější práce vytvořené v časovém rozmezí od 90. let do současnosti. Výstava je rozčleněna do několika tematických okruhů.

Významně jsou zde zastoupeny autorovy přípravné kresby, skici k obrazům, záznamy myšlenek ze skicáků s popisky. Je to jakýsi intimní vhled do procesu vzniku obrazu, pohled do autorovy kuchyně. Na rozdíl od hotových obrazů, nebyly tyto kresby zatím nikdy prezentovány!

Dalším tématem je portrét, kterému se Kubík věnuje nepřetržitě napříč celou svojí tvorbou. (Je autorem reprezentativního portrétu rektora Karlovy Univerzity prof. JUDr. Karla Malého, který je umístěn v pražském Karolínu v unikátní galerii portrétů od roku 1882.) Na výstavě jsou k vidění portrétní kresby provedené technikou suchého pastelu, kresby římskou rudkou na tónovaných podkladech vysvětlované bělobou, precizně provedené kresby tužkou a v jednom případě i technika sgrafito.

Dále je k vidění několik figurálních kompozic většího formátu, zpracovaných kombinovanou technikou. Jsou to vesměs „kartony“ a varianty k obrazovým cyklům, na kterých Tomáš Kubík v průběhu let pracoval.

V neposlední řadě je třeba zmínit perokresby. Techniku perokresby považuje autor za „královskou“ techniku kresby. Na výstavě nejdeme perokresby aktů, inspirované Michelangelovými perokresbami, autoportréty a poznámkové kresby ze skicáků.

Mezi vystavovanými díly je i několik olejomaleb. Jedná se o menší formáty malované olejovými barvami na šepsovaném papíře či na panelu. Tématem je opět figurální kompozice, zobrazení lidského těla či portrétu v různých prostředích a světelných atmosférách.

Z celé kolekce obrazů je jasná autorova inspirace předmoderním malířstvím, příklon k řemeslné dokonalosti, kterou vidíme například u umělců Renesance a Baroka. Kubík tyto techniky využívá k zobrazení vlastních témat, jež čerpá ze svého života, ze současnosti i napříč umělecko-kulturní historií.

Kurátorem výstavy je PaedDr. Jiří Jaskmanický.

Výstava je prodejníFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Kubík: Kresby, myšlenky, záznamy…