Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Kofroň: 3 Zpěvy

13. 4.-1. 5. / etc. galerie / Malba

Do 1.5.2016 bude v etc. galerii, Sarajevská 16, Praha 2, přístupná výstava Tomáše Kofroňě: 3 Zpěvy.

Text kurátora Radima Langera k výstavě:

Zpěv a malovaný obraz spolu navenek nesouvisejí. Na druhou stranu je tomu s vizuální skutečností a jejím „přednesem“ tak jako se zpěvem literárním nebo básnickým. Podstata tkví v možnostech jazyka, a nakonec ve fonetických kvalitách hlasu, který zpěvy pronáší. Ačkoliv v malbě se jakékoliv uvažování nad zvukem mění v interpretační metaforu, výřečnost a výmluvnost mívají ve statickém obraze logickou pozici. Ať už se jedná o řeč vztahů mezi jeho vnějšími znaky anebo o „popěvek“ autorova-divákova výkladu díla.

Tomáš Kofroň je flamboyantní malíř, který reflektuje přebytky vizuálního a objektového světa. Recykluje symboly pop-kultury, pozoruje mechanická gesta výroby obrazů, kombinuje protiklady a především po sobě zanechává všechny stopy; neuklízí a nerovná. Pokud materializuje, je tomu tak především proto, že oponuje jiným matériím. Pokud estetizuje, je to spíš k necti estetizace. Jestliže přejímá, činí to z čiré zaujatosti.

Výstavu „3 Zpěvy“ pojímá řadou obrazů s různým těžištěm. Každý z nich má odlišné dějství i původ. Jednou je to mixážní plošina vizuální zkušenosti, zapojení podpůrných i podrývajících elementů (fragmenty na reklamní plachtě), podruhé antipól vlastností použitých forem (igelitová folie vs. masky), potřetí vědomý flirt s osvojeným efektem, s „manuální distribucí vesmíru“ (planeta s prstencem). Malíř Tomáš Kofroň zcizuje náhodu, pokouší záměrnost a snad vytyčuje opačný směr možných očekávání.

Radim LangerFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Kofroň: 3 Zpěvy