Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Kepka: Paradise

6. 10.-31. 10. / Darkvelvetcafebar / Fotografie

Do 31.10.2017 bude v Darkvelvet Cafe Baru, Husitská 15, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava fotografií – aktů Tomáše Kepky: Paradise.

Mgr. Tomáš Kepka

Absolvent FAMU katedry filmové režie, pracoval jako externí režisér ČT, dramaturg AV střediska, šéfrežisér AV týmu 5D studio v Artcentru Praha. Zabýval se především trikovou a interaktivní audiovizuální tvorbou a fotografií. AV realizace v čs. pavilonu na EXPU ve Vancoveru, na projektech čs. pavilonu v Seville a Hanoveru.

V roce 1988 prezentuje svou fotografickou a audiovizuální výstavu Pokus o portrét, což je jedna z prvních výstav konceptuálního video artu v ČR.

Pedagog FAMU, od r. 1992 vedoucí Kabinetu multimediální tvorby při katedře animované tvorby, později na katedře hrané režie. Pedagog oboru nových médií na Literární akademii J. Škvoreckého, působil jako pedagog ročníku filmové režie Filmové akademii M. Ondříčka v Písku, na Univerzitě J. A. Komenského, na katedře Scénických a mediálních studií.

Jako fotograf měl soubornou výstavu výtvarného aktu Mezisvěty, Radost 2001 a vystavoval i v zahraničí. Založil atelier 5D studio, kde realizoval volnou i reklamní fotografickou a videovou tvorbu. V současnosti vede atelier Future XXII, který připravuje architektonické, audiovizuální výstavní projekty, natáčí ve své společnosti Inside Film.

Mgr. T. Kepka působí jako porotce filmových festivalů, píše knížky, pracuje jako externí dramaturg. Jako pedagog vyučuje audiovizuální tvorbu, fotografii, dějiny umění, dramaturgii a režii dle vlastní interaktivní metody. Jeho absolventi působí jako filmoví režiséři, tvůrci reklam, music video, interaktivních videí, art direktoři v TV i reklamních agenturách, fotografové, animátoři, kameramani, střihači.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Kepka: Paradise