Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Jetela: Magic monsters

13. 9.-25. 9. / Nová síň / Malba

Do 25. 9. 2022 je v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá, krásná a velmi zneklidňující výstava Tomáše Jetely: Magic monsters.

Tomáš Jetela (narozen 1. ledna 1986) – je český malíř.

V letech 2005 – 2011 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malířství u prof. Michaela Rittsteina, ateliér grafiky u Jiřího Lindovského). V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku. V roce 2008 získal ocenění Arte emocion a v roce 2013 se stal vítězem Ceny kritiky za mladou malbu.
Malba propojená s kresebnou linearitou a výstřižky z knih či časopisů je východiskem jeho současného vizuálního rukopisu. Námětem jeho prací jsou lidé, respektive člověk, neboť se často jedná o solitéry. Mezi termíny, které u tohoto malíře hrají zcela zásadní roli, patří slovo výraz. 

Vznik pláten vychází ze studia vlastních snů a halucinací, které se automaticky prolínají s obrazy světa, který mě obklopuje a mísí se s virtuální realitou (která nevyhnutelně nahrazuje skutečnost). Jedná se vlastně o vzpomínky na všechny tyto obrazové stimuli. Tato interakce mezi různými realitami vytváří “tvůrčí chaos” a stává se stavebním kamenem či hybnou silou pro uskutečnění malby.
Můžeme mluvit o zkresleném vidění skutečnosti, obrazy vylézají ze stínů, skvrna či prasklina ve zdi se stává příčinou (vede nás) ke zření neexistující vidiny. Imaginace překračuje hranice daného a objevuje skryté sféry. Stává se mostem, který by překlenul propast racionality a propojil dosud nepoznané fenomény. Na projekční ploše světa se promítají nevědomé psychické procesy. Objevují se archetypy z podvědomí, těžko uchopitelné, plné nesrozumitelných symbolů, se kterými je třeba se vypořádat prostřednictvím barvy a proniknout k nim pomocí svého vlastního nitra.
Pro pochopení mé práce nabývá význam především fakt, že chápu figurální malbu jako psychologii. Zachycení duchaplného pohledu, “umocněného” výrazu, psychologie zobrazovaného, nesčetné nuance v pohybu i gestu. atd., tohle vše se stává mnohem důležitějším než krása, dokonalá technika, nejvznešenější námět, apod.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Jetela: Magic monsters