Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Hřivnáč: Cherchez la Femme

Do 7. 4. 2024 je v GOMA – České galerii moderního umění, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Tomáše Hřivnáče: Cherchez la Femme.

Výstava je doplněna o několik instalací známé sklářky Blanky Adensamové.

Tomáš Hřivnáč se narodil 1. listopadu 1959 v Praze do rodiny architekta, k výtvarnu měl přirozeně blízko již od dětství. Studium výtvarného umění započal na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze v letech: 1975-1979 v ateliéru „Konstrukce a tvorba nábytku a interiéru“. Přestože se ucházel dále o studium na pražské UMPRUM a AVU, nebyl úspěšný a posléze strávil následujících 8 let v roli zaměstnance v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy. Již v tomto zaměstnání se věnoval ve svém osobním čase volné výtvarné tvorbě, kterou prostřednictvím tehdejšího Fondu výtvarných umělců a prodejní galerie Dílo prodával.

Tomáš Hřivnáč se věnuje volné grafice, malbě, kresbě, hudbě, ale také lukostřelbě. Právem je vnímán jako renesanční osobnost. Jeho nejsilnějším výrazovým prostředkem je volná grafická tvorba. Zejména hlubotisková grafická technika suché jehly, kterou autor ovládá mistrovsky, je nejčastější doménou grafických listů tohoto výtvarníka. Sám Tomáš Hřivnáč ji zmiňuje jako svoji nejoblíbenější techniku, jako její benefit zmiňuje „pohotovost.“ „Vryp, který jehlou udělám si mohu okamžitě vyzkoušet, a vidím ihned výsledek, odpadá zde dlouhé čekání, jako je tomu u techniky leptu.“

Ženský akt, jemně dráždící svou smyslnou erotikou, je také jedním z hlavních námětů děl, které reprezentují tuto výstavu. Výtvarným figurativním námětem, který Tomáš Hřivnáč zobrazuje nejčastěji, je ženská figura, kterou autor prostřednictvím grafických technik doslova „uctívá“. Inspiraci nachází všude kolem sebe. Grafické listy Tomáše Hřivnáče jsou niternými záznamy okamžiků, v nichž se projevuje záblesk situace, příběhu či gesta. Slovy autora: „Lidská figura je mi jako téma nejblíž. Má tvorba je hlavně o lidech. I když figura není v pohybu, musí tam být napětí, emoce nebo psychologie objektu, taková řeč celého těla. Inspiraci nehledám, ale nacházím. Nahota samotná je takový „prakostým“, který nikdy nevychází z módy. Vyobrazení lidského těla je jednou z nejrannějších forem umění. Vyjádření toho, co si o sobě myslíme. Tělo je prostě nejúžasnějším prostředkem k vyjadřování pocitů a myšlenek o světě. Figura v osamění může vyjádřit vše podstatné, o co mi zrovna jde.“ I přes figurativnost námětu se dostává Tomáš Hřivnáč do abstraktnější polohy, kdy opouští i tvář a konkrétnost zobrazené osoby, promlouvá jen dynamickou linkou, razantní šrafurou modeluje tvar, bravurně přitom ovládá lidskou anatomii. Působivost jeho obrazů je mnohdy umocněna téměř barokním šerosvitem a tomu odpovídajícím napětím. Právě proto je Tomáš Hřivnáč často označován za „Mistra hedvábné linky.“ 

Tomáš Hřivnáč je členem Klubu konkretistů, Profil, Parabola, Asociace volné grafiky (1993-1999), od roku 1999 je členem renomovaného „Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR.“

Je nositelem mnoha významných světových ocenění za přínos v oboru grafiky. Za dílo Flamenco I. získal v roce 2009 první cenu na mezinárodním bienále grafiky Xàtiva ve Španělsku. V roce 2021 získal 3. cenu Clauda Wolffa na 11. Mezinárodním grafickém trienále ve Francouzském Chamaliéres. Jeho díla jsou hojně zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí (Velká Británie, USA, Francie, Belgie, Německo, Rakousko, Japonsko, Austrálie i Nový Zéland).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Hřivnáč: Cherchez la Femme