Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Honz, Martin Žák – Chrám krásných míst

5. 9.-9. 10. / Jan Čejka Gallery / Malba

Do 9.10.2019 bude v Jan Čejka Gallery v objektu Hybernská 4, Praha 1 (vzadu v průjezdu a doleva), přístupná velmi zajímavá výstava Tomáš Honz, Martin Žák – Chrám krásných míst.

Figura a krajina jsou náměty, které jsme viděli tisíckrát, známe je, nevyhneme se jim, a přesto nás oslovují znovu a znovu. Uchvátily již celé civilizace a jsou tolikrát zaznamenány, že jich máme plná muzea a můžeme je podrobovat náročným srovnáním. Pro figuralisty a krajináře je tak stále těžší a těžší se prosadit, nicméně to nikdy nebude nemožné. Každá doba si ve figuře a krajině žádá aktualizaci a zároveň nabízí jiné prostředky k jejich záznamu. Figuralisté a krajináři by měli být na tyto proměny nejcitlivější, ostatně týkají se přímo jejich námětů, a tak jsou to právě oni, kdo může přednostně nabídnout nové pohledy na svět kolem nás.

Figurou a krajinou sytíme své chrámy (nejen zmíněná muzea, ale i galerie, katedrály a další náboženské stavby), kde z nich vytváříme předměty úcty. Baziliky s bohatými stropními figurálními scénami a rozsáhlé krajinářské výstavy v galerijních prostorách obvykle houfně navštěvujeme. Chrámy zaplňují stránky médií a turistické průvodce. Jsou námi považovány za památky nebo alespoň za společenská centra a stávají se pro nás identitou měst i kultur. Pro figuralisty a krajináře jsou tedy chrámy tématem, které nelze přehlížet a každý z autorů je musí nějakým způsobem zakomponovat do svého příběhu.

Věnují se jim tedy i vystavující Tomáš Honz a Martin Žák. Tomáš, krajinář, který zpracovává krajinu s důrazem na expresi a s citlivým využitím tvůrčí zkratky, jež pochází ze současného digitálního prostředí, se k chrámům občas obrací ve svých výjevech. V obrazech někdy zachycuje mýtickou atmosféru, trosky, rituály, a někdy dokonce i samotnou chrámovou architekturu. A s chrámovou architekturou pracuje i figurální sochař Martin Žák, který ji nezřídka komponuje do svých děl. Navíc jeho díla (busty, drapérie, lyrické figury) navozují atmosféru úctyhodného chrámového prostředí, přestože neusilují o nebeskou dokonalost, ale s přiznanými tvůrčími kroky (pozůstatky po odlití formy, textury z obkladových materiálů) zůstávají pevně nohama na zemi.

Tomáše Honze a Martina Žáka ovšem spojuje zejména respekt k dějinám umění, respekt k umělcům a dílům, která by bez chrámů ani nemohla vzniknout. Snaží se tedy posouvat výtvarnými mistry ověřené tvůrčí postupy, které se v chrámech zakonzervovaly do dnešních dob. Pokračují ve výtvarné tradici, díky které krajina a figura žije dál.

www.jancejkagallery.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Honz, Martin Žák – Chrám krásných míst