Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Hlavina – Miscellanea

Do 8. 3. 2024 je v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7 (kousek nad Veletržním palácem), přístupná velmi zajímavá výstava objektů Tomáše Hlaviny: Miscellanea. Otevřeno Út – Pá 12 – 18, sobota po tel. domluvě.

Tomáš Hlavina (*1966) absolvoval Ateliér intermediální tvorby Milana Knížáka na pražské Akademii výtvarných umění, na studijní stáži pak byl na Akademii výtvarných umění v Tbilisi. Jeho objekty, multimediální instalace či sochy se přímo váží k člověku a představují jakési artefakty lidské činnosti. Hlavina je pečlivě opracovává, sestavuje, kombinuje a často k jejich tvorbě využívá předmětů běžné denní potřeby. Vyznačují se citlivým vnímáním okolního světa a dotýkají se mnoha filozofických, životních, nebo náboženských otázek. Zároveň je v nich přítomný prvek absurdity a paradoxu.

Hlavinova tvorba je minimalistická a zároveň metaforická, esteticky vytříbená a sofistikovaná. Pracuje s konceptem ready-made, který významově i formálně posouvá daleko za hranice původních myšlenek tohoto uměleckého přístupu. Banální předměty ztrácejí v jeho pojetí svůj prvotní účel a význam a stávají se nositeli poetických metafor. Kromě řady českých institucí samostatně vystavoval například ve budapešťské Stúdió Gallery, dále pak v rámci rezidenčních pobytů v ISCP v New Yorku, v Santa Fe Art Institute v americkém Connecticutu, nebo v německém Künstlerhäuser Worpswede.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Hlavina – Miscellanea