Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Císařovský – Úmysl a trochu náhoda

15. 12.-6. 3. / DOX / Malba

Do 6.3.2017 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů a kreseb Tomáše Císařovského – Úmysl a trochu náhoda.

Centrum současného umění DOX představuje nejnovější desetidílný obrazový cyklus malíře Tomáše Císařovského s názvem Úmysl a trochu náhoda, který originálním způsobem zachycuje běžné i podivuhodné momenty ze života dramatika, spisovatele, disidenta a našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla.

Ani v této velkoformátové „životopisné“ sérii nezůstává Tomáš Císařovský nic dlužen svému dlouhodobému předsevzetí vracet na uměleckou scénu tradiční malířské žánry jako jsou portrét a historická malba.

Havlovský cyklus v něčem, ale zcela jinak a nově, navazuje na legionářský a masarykovský cyklus, kterými se Císařovský proslavil na konci 80. let, kdy se stal jednou z nejvýraznějších osobností nastupující postmoderní generace. Obrazy z československé historie se pak v různých periodách pravidelně objevovaly v Císařovského práci. Předehru k obrazům s Havlem tak na výstavě v Centru DOX tvoří několik autorových starších obrazů s představiteli země z doby monarchie, demokracie, nacismu i socialismu.

Desetidílný cyklus s Václavem Havlem se vnitřně dělí na tři období: zachycuje jeho dětství či mládí, dále spisovatelské a disidentské dění před listopadem 1989 a poté prezidentskou periodu. Výběr zobrazených motivů je proto různorodý, od rodinného prostředí až po státnické události.

„Cyklus není historickou kronikou ani pouhou oslavou mimořádné české osobnosti. Jako takový nemá žádný sklon k patosu ani k popisnému vyjadřování, je syntetickým obrazovým vyprávěním, malovaným s přesně čitelnou nadsázkou a malířským vtipem,“ říká o Císařovského obrazech kurátor výstavy Martin Dostál.

Ať už jde o setkání Václava Havla se skupinou Rolling Stones, kde prezident hraje s frontmanem Mickem Jaggrem dětskou hru přebíraná na pozadí hradeb Strahovského stadionu, nebo se setkává s buddhististicky oblečenou postavou, která může být dalajlámou, ale třeba i kambodžským králem, či na obraze z dětství, kde jedna z dvojic připomíná Huga Haase s Adinou Mandlovou, ale také nemusí, jde vždy o vrstvení významů a jistou uvolněnost pro divácké čtení obrazového příběhu.

První obraz začal Tomáš Císařovský malovat měsíc po smrti Václava Havla – v lednu 2012. „Cítil jsem, že skončila jedna epocha, že se ve společnosti cosi nezvratně láme. A nastal pro mě čas, opět se dotknout podstatných událostí v české historii,“ vysvětluje autor. Celý cyklus pak zakončil v roce 2016.

Havlovské téma malíř nezpracoval jen v obrazech, ale také v sérii prací na papíře, kdy technikou lavírované tuše rozkrývá řadu dalších momentů ze života prezidenta. Jde o svéráznou, překvapivou a atraktivní obrazovou havlovskou „kroniku“, která je určena všem, kdo se dokážou podívat na svět s nadhledem a otevřenou myslí.

Tomáš Císařovský (1962) je dnes je jedním z nejuznávanějších českých malířů. Maluje téměř zásadně klasickou technikou – olejem na plátno, blízký je mu i akvarel. Na výtvarné scéně se prosadil koncem 80. let svými portréty a figurálními výjevy, při čemž vždy akcentoval historický či sociální kontext zobrazovaného tématu. Jeho obrazové cykly jako např. Z deníku dědy legionáře o anabázi československých legionářů na Rusi, portrétní série „zrestituované“ české šlechty nazvaná Bez koní, portréty tělesně postižených z konce let 90. či cyklus obrazů Promlčená doba, zachycující esa normalizační popmusic, se prolínají s intimní vrstvou malířovy práce – s obrazy ze soukromí nebo s krajinami. Díla Tomáše Císařovského byla vystavena na samostatných a skupinových výstavách v řadě domácích i zahraničních galerií.

Kurátor výstavy: Martin Dostál

Návrh instalace výstavy: Tomáš Císařovský a Martin DostálFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Císařovský – Úmysl a trochu náhoda