Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tomáš Císařovský: 2000 + 15 / Radost

Do 13.11.2015 bude v AP Ateliéru (Ing. arch.Josef Pleskot), Komunardů 5, Praha 7, přístupná výstava Tomáše Císařovského: 2000 + 15 / Radost.

Text kurátora výstavy Martina Dostála o autorovi:

Malíř Tomáš Císařovský (narozen 1962) má za sebou téměř dvacet let pozoruhodné malířské práce. Její výjimečnost v kontextu českého, ale i evropského umění, může doložit seznam výstav, mezi nimiž nechybí samostatné expozice v nejprestižnějších pražských výstavních prostorách – v Galerii Rudolfinum a také v Národní galerii ve Veletržním paláci. Tomáš Císařovský si své postavení zasloužil bez ohledu na proměnlivost kontextu i zájmu publika tvrdošíjnou a koncepční prací v rozměru tradičního malovaného obrazu. Není divu, že v dnešním boomu závěsných obrazů je tedy opět ve středu zájmu milovníků umění, odborníků, výstavních institucí i sběratelů. Císařovský se navíc soustředí na komunikativní a vizuálně vděčná témata, která však vždy mají přesný, někdy i kontroverzní, sociální či historický obsah a dopad. Dominuje figurální a portrétní malba, doplněná v posledních letech o krajinné motivy.

Obrazové cykly, ve kterých Tomáš Císařovský pracuje – za všechny připomenu Z deníku dědy legionáře z roku 1988 o anabázi československých legionářů na Rusi, portrétní sérii „zrestituované“ české šlechty z let 1994 až 1996, nazvanou Bez koní, potréty tělesně postižených z konce let 90. či poslední konvolut obrazů Promlčená doba, na kterých jsou zachycena esa normalizační popmusic – jsou vizuální kapitoly, dokumentující jak malířovo individuální směřování tak českou societu s jejími společenskými a dobovými proměnami. Císařovského obrazy se tak stávají originální a obrazově atraktivní „kronikou“ tvůrčího, individuálního i kolektivního osudu. Cykly s historickým či společenským přesahem se prolínají s intimní vrstvou malířovy práce – s obrazy ze soukromí, z rodiny. Vzrušivě ješitná je série, na které se momentkově profiluje spřízněná vernisážová pospolitost.

Na přelomu 90. a 0. let se vedle figurálních dílek zjevuje u Tomáše krajina. Překvapivé rozšíření repertoáru ovšem zachovává typickou barevnost a fazónu dosavadních obrazů, výběr motivů je dán osobním prožitkem navštívených míst. Nápadné jsou u Tomášových krajin dva momenty. Jednak je to tíhnutí k „romantizující“ horské realitě, jednak zaujme jejich vyprázdněnost, a to i u míst s lidskými příbytky. Nejde však o pouhý odpočinek od halasu hlasů, které si můžeme pod figurálními výjevy evokovat. Oproštěnost scenérií umožní Tomášovi koncentrovanější práci se stylizací realistické pestrosti motivů a upozorní na výrazný kolorismus Císařovského obrazů, tedy prvky zdůraznující malířskost autorova zájmu. Ten ostatně hraje svoji dominantní roli i u nekonečné série akvarelů, ať už jde o náměty krajinné – některé vznikají dokonce v tradičním plenéru – nebo figurální.

U obrazů je pak podstatné zmínit, že vznikají historií vyzkoušenou olejovou technikou, protože je malíř Císařovský přesvědčen o jejích dosud nevyčerpaných vizuálních kvalitách.

Práce s olejem má navíc tu výhodu, že při povídání s autorem v jeho horním světlem prozářeném ateliéru dochází k čichové kontaminaci rozpouštěcími pryskyřicemi, tedy k přímému fyzickému opojení prostředky malby, ze kterých není úniku…

http://www.cisarovsky.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tomáš Císařovský: 2000 + 15 / Radost