Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Tichá pošta

8. 6.-13. 6. / Galerie SPZ / Fotografie

Jenom do 13.6.2015 bude v galerii SPZ, Pštrossova 8, Praha 1, přístupná výstava ateliéru fotografie Scholastiky nazvaná Tichá pošta.

Galerie: Atelier Fotografie Scholastika / Tichá pošta
Vlajka: Adéla Marie Jirků

Tichá pošta je kontinuální vyprávění příběhu o kterém nikdo neví, kdy započal a nedokáže si představit jak skončí.Autoři výstavy se každý za sebe a pouze na chvíli stávají nositeli subjektivního sdělení, které se při konečné prezentaci na výstavě rozvijí v překvapivé prozření. (Evžen Šimera)

Ateliér fotografie a videa Scholastiky
MgA. Jiří Thýn

Fotografie je neustále se vyvíjející médium. S nástupem digitálních technologií se možnosti kreativní práce s ní geometrickou řadou zvyšují. Co však zůstává a je neměnné, je její podstata a obsah. Obsah, který vytváří autor a samotná povaha fotografického média. Ateliér fotografie klade důraz na fotografii vnímanou v kontextu současného umění. Zaměřuje se ale i na její formální provedení. Vnímá výuku jako proces založený na dialogu a individuálním přístupu ke studentům, skrze níž se snaží hledat jejich osobité vyjádření.

Jiří Thýn
Ve své práci ohledává Jiří Thýn možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. Přestože řadí fotografie do cyklů, nevytváří početné série snímků na jedno téma. Cyklus využívá jako rámec přemýšlení o určitém problému, na který ukazuje z různých úhlů pohledu. Na výstavách kombinuje fotografie různých formátů s trojrozměrnými objekty a vytváří rytmizovaný celek, kde meziprostory zesilují sdělení. Obnažuje fotografii, aby ukázal, co předurčuje veškerou práci v tomto médiu. V jeho tvorbě se fotografická tradice nenásilně propojuje se současným postkonceptualismem.

http://www.scholastika.cz/studijni-programy/atelier-fotografie-a-videa/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Tichá pošta